Sprawozdania

Od 2019 roku sprawozdania Stowarzyszenia Sumina dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Wolności sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

Aby przejść do sprawozdań stowarzyszenia w wyszukiwarce podaj na stronie Instytutu właściwy numer KRS: 0000257288