Przekaż 1,5% podatku

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Sumina ma zaszczyt poinformować, że w ramach działań zmierzających do pozyskiwania środków w ramach 1,5 % podatku dochodowego.

Stowarzyszenie wspiera następujące cele szczegółowe:

– 1,5 % dla Ignasia

– 1,5 % dla Andrzeja
– 1,5 % dla Mateusza
– 1,5 % dla Kacpra

 • Na wyżej wskazane cele szczegółowe Stowarzyszenie przeznacza 100 % środków przekazanych przez podatników.
  Ponadto Stowarzyszenie tradycyjnie wspiera placówki oświatowe w pozyskiwaniu środków z 1,5 % podatku dochodowego. Udział w akcji biorą:
 • Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
 • Przedszkole w Jejkowicach,
 • ZSP Adamowice,
 • SP Gaszowice,
 • ZSP Lyski,
 • ZSP Szczerbice,
 • SP Czernica.
  Ponadto informujemy, że jest również możliwość przekazania środków na statutową działalność Stowarzyszenia Sumina, wtedy w deklaracji podatkowej wpisujecie Państwo, jedynie nr KRS Stowarzyszenia 0000257288.

Już teraz dziękujemy w imieniu wszystkich obdarowanych.

Zachęcamy również do bieżącego przekazywania darowizn na cele statutowe naszego Stowarzyszenia dokonując przelewu bankowego na rachunek 40 2030 0045 1110 0000 0218 9160 prowadzony przez PNB Paribas Oddział w Raciborzu. Darowizny takie można odliczyć rozliczając podatek dochodowy za dany rok podatkowy.

Zarząd Stowarzyszenia