Władze stowarzyszenia

WALNE ZGROMADZENIE
 • Wszyscy członkowie zwyczajni stowarzyszenia
Zarząd
 • Prezes Adam Wawoczny
 • Wiceprezes Tomasz Doleżych
 • Wiceprezes Wojciech Kamiński
 • Skarbnik Daniel Cyran
 • Sekretarz Patrycja Bielaczek
Komisja Rewizyjna
 • Przewodnicząca Justyna Paprotna
 • Członek Aleksander Porwoł
 • Członek Tadeusz Korecki
Komitet założycielski
 • Adam Wawoczny
 • Paweł Mrozek
 • Szymon Zdziebczok
 • Daniel Cyran
Lista założycieli Stowarzyszenia „SUMINA” na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska z 16.12.2005 r.
 • Paweł Mrozek
 • Patrycja Knura
 • Marek Rzytki
 • Anna Goł-Zdziebczok
 • Piotr Staroń
 • Szymon Zdziebczok
 • Iwona Kamińska
 • Janusz Kuśka
 • Daniel Cyran
 • Bogdan Kłosek
 • Bogdan Porąbka
 • Czesław Szymura
 • Aleksander Porwoł
 • Henryk Pendzich
 • Maria Pendzich
 • Bogusława Porąbka
 • Gabriela Porwoł
 • Maria Wawoczny
 • Małgorzata Jureczko
 • Urszula Kłosek
 • Adam Wawoczny
 • Adam Zdziebło
 • Aleksander Żukowski
 • Grzegorz Masarczyk