Zapisy na rodzinny rajd rowerowy

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych (członków stowarzyszenia, ich rodziny oraz wszystkich chętnych) do udziału w kolejnym naszym rodzinnym rajdzie rowerowym, który odbędzie się w sobotę 14 września br. Tegoroczny rajd jak zwykle poprowadzi Aleksander Żukowski – autor wielu książek i przewodników turystycznych. Trasa niezbyt wymagająca i raczej płaska.

Zapisy uczestników rajdu prowadzi Pani Sołtys Suminy do 10 września. Z uwagi na transport rowerów i przejazd autokarem ilość miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Obowiązuje wpisowe 10 zł/os (transport rowerów i przejazd autokarem oraz poczęstunek kawowy na trasie).

Nasi rowerzyści spotkają się tego dnia z innymi uczestnikami Powiatowego Rajdu

Gwieździstego, którego metę zaplanowano na terenie obiektu byłego szpitala Juliuszgdzie dla wszystkich zaplanowano ciepły poczęstunek, napoje oraz słodycze jak również konkursy dla dzieci.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan rajdu.

8.15 – Zbiórka z rowerami przed OSP Sumina i załadunek rowerów na samochód.
8.30 – Wyjazd autokaru spod OSP Sumina do Nieborowic.
ok. 9.15 – Start z Nieborowic (miejsce stracenia i pochówku kpt Jana Kotucza – dla rybniczan postać ważna!) dalej obok schronów bojowych pozycji Górnośląskiej (niemieckie bunkry – możliwość penetracji – dla dzieci gratka!) przejazd długim leśnym odcinkiem do Ochojca – następnie przejazd lasem do Golejowa (zwiedzanie Kalwarii Golejowskiej) – przejazd szosą przez Grabownię i przysiółek Olszowiec (znikomy ruch samochodowy) nad brzeg Zalewu Rybnickiego – przejazd wzdłuż zalewu do Stodół i dalej koroną zapory do ul. Rudzkiej. Następnie przejazd na teren dawnego szpitala Juliusz, gdzie spotkamy się z innymi uczestnikami POWIATOWEGO RAJDU GWIEŹDZISTEGO. Na miejscu ciepły posiłek, napoje, słodycze oraz konkursy dla dzieci.
ok. 16.00 – Powrót do Suminy.

Każdy uczestnik rajdu proszony jest o zapoznanie z zamieszczonym poniżej regulaminem, którty jest także dostępny u Pani Sołtys Suminy.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu tel. pod nr 600 700 161 – Adam Wawoczny.

 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 
w dniu 14 września 2013 r.

§1. Uczestnikiem rajdu może być osoba pełnoletnia przestrzegająca niniejszego regulaminu.

§2. Uczestnikiem może też być osoba niepełnoletnia jeżeli przynajmniej jeden z rodziców inny prawny opiekunów jest uczestnikiem rajdu.

§3. W wycieczkach rowerowych ogólnodostępnych może brać udział każdy rowerzysta, który w ustalonym terminie zapisze się na listę uczestników rajdu i uiści odpowiednią kwotę wpisowego, a w dniu rajdu stawi się na miejsce zbiórki ze swoim rowerem oraz dokumentem tożsamości (dzieci obowiązuje karta rowerowa).

§4. W rajdzie może brać udział rowerzysta, którego rower jest w prawidłowym stanie technicznym i wyposażony w osprzęt rowerowy wymagany przepisami prawa o ruchu drogowym.

§5. Każdy uczestnik rajdu dobrowolnie ubezpiecza się od OC i NW we własnym zakresie.

§6. Każdy uczestnik rajdu odpowiada za wypadki powstałe w czasie trwania imprezy oraz za szkody, które wyrządzi innym uczestnikom lub osobom postronnym.

§7. Każdy uczestnik rajdu podporządkowuje się wszystkim zasadom jakie będą obowiązywać w trakcie trwania imprez.

§8. Każdy uczestnik rajdu będzie przestrzegał przepisów ruchu drogowego.

§9. Zaleca się aby rajdu byli wyposażeni w kaski chroniące głowy.

§10. Każdy uczestnik rajdu będzie służył pomocą i radą innym rowerzystom na trasie rajdu.

§11. Za rzeczy osobiste i sprzęt będący w użytkowaniu przez rowerzystów biorących udział w rajdzie a zgubiony lub skradziony organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§12. Osoba łamiąca regulamin może zostać wykluczona z rajdu przez organizatora w każdym momencie jego trwania.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy