Rozdano wyróżnienia NASZ SOLIDNY PARTNER 2014

14 marca 2014 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Suminie odbyła się coroczna gala wręczenia nagród NASZ SOLIDNY PARTNER organizowana przez Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska. Wyróżnienia przyznawane są od 2009 roku osobom, instytucjom i firmom szczególnie zasłużonym w działalność oraz rozwój Stowarzyszenia. Do tej pory wręczono już 20 takich wyróżnień. Jako pierwszemu Kapituła Nagrody w 2009 roku przyznała ją Staroście Rybnickiemu Damianowi Mrowcowi, którego poproszono o wręczanie tegorocznych wyróżnień osobom, dla których Powiat Rybnicki ufundował cenne zestawy upominków.

Gośćmi gali byli oprócz Pana Starosty Damiana Mrowca także Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Marcinkiewicz, Poseł na Sejm RP Henryk Siedlaczek oraz laureaci NASZEGO SOLIDNEGO PARTNERA z lat poprzednich.

Wyróżnienia NASZ SOLIDNY PARTNER 2014 wręczono: Posłowi do Parlamentu Europejskiego Bogdanowi Marcinkiewiczowi, Firmie Przewozy Autokarowe i Ciężarowe Marian Korszeń (nieobecny podczas gali) oraz Pani Sołtys Sołectwa Sumina Marii Wawoczny.

Wygłoszone laudacje, wręczone kwiaty i upominki, złożone podziękowania, gromkie brawa oraz wzruszenie i zaskoczenie nagrodzonych sprawiły, że uroczystość była wyjątkowa i ekscytująca. Wyróżnieni to osoby, które przez całe lata bezinteresownie i niejednokrotnie z dużym oddaniem przyczyniali się do wspierania Stowarzyszenia w niesieniu pomocy potrzebującym.

Bogdan Marcinkiewicz zaskoczony przyznaną mu nagrodą bez wahania przekazał przyznane mu upominki na szczytny cel. Należy dodać, że wyróżnienie NASZ SOLIDNY PARTNER Poseł otrzymał właśnie z rąk Bartka Kuźnika, osoby której kilka lat temu pomógł przekazując spontanicznie i z potrzeby serca, 1000 Euro na wsparcie wykonania protez nóg utraconych przez niego na skutek wypadku kolejowego.

Stowarzyszenie Sumina składa serdeczne podziękowania dla Starosty Rybnickiego Pana Damiana Mrowca oraz Posła Bogdana Marcinkiewicza za pomoc przy organizacji gali oraz ufundowanie cennych upominków, a także dla zespołu Singers za przygotowanie jak zwykle wspaniałej oprawy muzycznej.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy