Rodznny Rajd Rowerowy Eko-Tour

19 czerwca 2010 roku Stowarzyszenie SUMINA organizuje kolejny już Rodzinny Rajd Rowerowy “Eko-Tour” z przewodnikiem, Aleksandrem Żukowskim – autorem wielu książek o szlakach rowerowych i przyrodzie.
Trasa przejazdu biegnie: Sumina Leśniczówka ul. Dworcowa godz. 10.00 – Górki Sląskie-Nędza Łężczok (przerwa kawowa) – Babice-Raszczyce-Żytna Budzin i Las Życiński – Dzimierz – Lyski Kamionki – META Sumina (siedziba Stowarzyszenia Rodzina ul. Polna) ok. 15.00. Długość trasy rajdu to ok. 35 km. Rajd będzie okazją do promocji działalności Społecznej Straży Ekologicznej Stowarzyszenia SUMINA.
Wpisowe: dziecko do lat 15 włącznie – 5 zł, dorosły – 10 zł. Dla osób nie będących członkami stowarzyszenia kwoty wpisowego wynoszą odpowiednio: 10zł (dziecko) i 15 zł (osoba dorosła). W cenę wliczony jest poczęstunek kawowy na trasie oraz posiłek przy ognisku na zakończenie. Dzieci uczestniczące w rajdzie otrzymują odblaski oraz dyplomy za udział w specjalnym torze przeszkód na zakończenie. Szybkość przejazdu będzie dostosowana do wszystkich uczestników. Zapisy wraz z wpisowym przyjmuje osobiście Pani Sołtys Wsi Sumina – Maria Wawoczny w terminie do 16 czerwca (tel. 32 4300013 lub 600 700 161).
Każdy uczestnik zapoznaje się z zamieszczonym poniżej regulaminem i przyjmuje do stosowania treści w nim zawarte.
Zapraszamy

W imieniu Zarządu

Adam Wawoczny
PREZES 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
Eko-Tour” w dniu 19 czerwca 2010r.

§1. Uczestnikiem rajdu może być osoba pełnoletnia przestrzegająca niniejszego regulaminu.

§2. Uczestnikiem może też być osoba niepełnoletnia jeżeli przynajmniej jeden z rodziców inny prawny opiekunów jest uczestnikiem rajdu.

§3. W wycieczkach rowerowych ogólnodostępnych może brać udział każdy rowerzysta, który w ustalonym terminie zapisze się na listę uczestników rajdu i uiści odpowiednią kwotę wpisowego, a w dniu rajdu stawi się na miejsce zbiórki ze swoim rowerem oraz dokumentem tożsamości (dzieci obowiązuje karta rowerowa).

§4. W rajdzie może brać udział rowerzysta, którego rower jest w prawidłowym stanie technicznym i wyposażony w osprzęt rowerowy wymagany przepisami prawa o ruchu drogowym.

§5. Każdy uczestnik rajdu dobrowolnie ubezpiecza się od OC i NW we własnym zakresie.

§6. Każdy uczestnik rajdu odpowiada za wypadki powstałe w czasie trwania imprezy oraz za szkody, które wyrządzi innym uczestnikom lub osobom postronnym.

§7. Każdy uczestnik rajdu podporządkowuje się wszystkim zasadom jakie będą obowiązywać w trakcie trwania imprez.

§8. Każdy uczestnik rajdu będzie przestrzegał przepisów ruchu drogowego.

§9. Zaleca się aby rajdu byli wyposażeni w kaski chroniące głowy.

§10. Każdy uczestnik rajdu będzie służył pomocą i radą innym rowerzystom na trasie rajdu.

§11. Za rzeczy osobiste i sprzęt będący w użytkowaniu przez rowerzystów biorących udział w rajdzie a zgubiony lub skradziony organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§12. Osoba łamiąca regulamin może zostać wykluczona z rajdu przez organizatora w każdym momencie jego trwania.

Opublikuj Post w social media:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy

Scroll Up
Zmień wielkość
Wysoki kontrast