Rodznny Rajd Rowerowy Eko-Tour

19 czerwca 2010 roku Stowarzyszenie SUMINA organizuje kolejny już Rodzinny Rajd Rowerowy „Eko-Tour” z przewodnikiem, Aleksandrem Żukowskim – autorem wielu książek o szlakach rowerowych i przyrodzie.
Trasa przejazdu biegnie: Sumina Leśniczówka ul. Dworcowa godz. 10.00 – Górki Sląskie-Nędza Łężczok (przerwa kawowa) – Babice-Raszczyce-Żytna Budzin i Las Życiński – Dzimierz – Lyski Kamionki – META Sumina (siedziba Stowarzyszenia Rodzina ul. Polna) ok. 15.00. Długość trasy rajdu to ok. 35 km. Rajd będzie okazją do promocji działalności Społecznej Straży Ekologicznej Stowarzyszenia SUMINA.
Wpisowe: dziecko do lat 15 włącznie – 5 zł, dorosły – 10 zł. Dla osób nie będących członkami stowarzyszenia kwoty wpisowego wynoszą odpowiednio: 10zł (dziecko) i 15 zł (osoba dorosła). W cenę wliczony jest poczęstunek kawowy na trasie oraz posiłek przy ognisku na zakończenie. Dzieci uczestniczące w rajdzie otrzymują odblaski oraz dyplomy za udział w specjalnym torze przeszkód na zakończenie. Szybkość przejazdu będzie dostosowana do wszystkich uczestników. Zapisy wraz z wpisowym przyjmuje osobiście Pani Sołtys Wsi Sumina – Maria Wawoczny w terminie do 16 czerwca (tel. 32 4300013 lub 600 700 161).
Każdy uczestnik zapoznaje się z zamieszczonym poniżej regulaminem i przyjmuje do stosowania treści w nim zawarte.
Zapraszamy

W imieniu Zarządu

Adam Wawoczny
PREZES 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
Eko-Tour” w dniu 19 czerwca 2010r.

§1. Uczestnikiem rajdu może być osoba pełnoletnia przestrzegająca niniejszego regulaminu.

§2. Uczestnikiem może też być osoba niepełnoletnia jeżeli przynajmniej jeden z rodziców inny prawny opiekunów jest uczestnikiem rajdu.

§3. W wycieczkach rowerowych ogólnodostępnych może brać udział każdy rowerzysta, który w ustalonym terminie zapisze się na listę uczestników rajdu i uiści odpowiednią kwotę wpisowego, a w dniu rajdu stawi się na miejsce zbiórki ze swoim rowerem oraz dokumentem tożsamości (dzieci obowiązuje karta rowerowa).

§4. W rajdzie może brać udział rowerzysta, którego rower jest w prawidłowym stanie technicznym i wyposażony w osprzęt rowerowy wymagany przepisami prawa o ruchu drogowym.

§5. Każdy uczestnik rajdu dobrowolnie ubezpiecza się od OC i NW we własnym zakresie.

§6. Każdy uczestnik rajdu odpowiada za wypadki powstałe w czasie trwania imprezy oraz za szkody, które wyrządzi innym uczestnikom lub osobom postronnym.

§7. Każdy uczestnik rajdu podporządkowuje się wszystkim zasadom jakie będą obowiązywać w trakcie trwania imprez.

§8. Każdy uczestnik rajdu będzie przestrzegał przepisów ruchu drogowego.

§9. Zaleca się aby rajdu byli wyposażeni w kaski chroniące głowy.

§10. Każdy uczestnik rajdu będzie służył pomocą i radą innym rowerzystom na trasie rajdu.

§11. Za rzeczy osobiste i sprzęt będący w użytkowaniu przez rowerzystów biorących udział w rajdzie a zgubiony lub skradziony organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§12. Osoba łamiąca regulamin może zostać wykluczona z rajdu przez organizatora w każdym momencie jego trwania.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy