Pomoc żywnościowa – podsumowanie

Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska nieprzerwanie od 2009 roku realizowało program pomocy żywnościowej. Odbiorcami żywności byli potrzebujący mieszkańcy Gmin Gaszowice, Jejkowice, Lyski, a w ostatnich latach również Gminy Świerklany oraz Domu Pomocy Społecznej w Lyskach.
Przez te lata Stowarzyszenie pozyskało łącznie ok. 228 408,64 kg żywności, która w całości trafiła do osób potrzebujących. Skala przedsięwzięcia jak na możliwości małego, lokalnego stowarzyszenia była ogromna. Świadczy o tym chociażby przedstawiona powyżej ilość rozdysponowanej żywności. Dlatego nie sposób nie wspomnieć o instytucjach, bez których zadanie nigdy nie zostało by zrealizowane i konieczne jest złożenie im wyrazów uznania i wdzięczności.

W pierwszej kolejności należy wymienić Ochotniczą Straż Pożarną w Suminie, która udostępniła pomieszczenia swojej remizy, w których urządzono magazyn żywności. Na ręce Prezesa OSP Sumina Pana Bogdana Kłoska pragniemy złożyć serdeczne podziękowanie za włożony trud i zaangażowanie.
Udzielanie pomocy żywnościowej nie było by możliwe, gdyby nie pracownicy ww. Ośrodków Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej w Lyskach, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych, z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem włączyli się w pomoc Stowarzyszeniu. Wielkie dzięki również dla Was !
Wspomnieć należy również o wolontariuszach ze Stowarzyszenia Sumina, Koła Gospodyń Wiejskich w Suminie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Suminie oraz niezrzeszonych ale zawsze chętnych do pomocy, którzy angażowali się w pomoc żywnościową na różne sposoby: czy to przez pomoc w porządkowaniu i sprzątaniu magazynów żywności czy też przez pomoc przy rozładunku i przeliczaniu dostarczonej żywności.
Konieczne jest również słowo podziękowania kierownictwu Związku Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności z Rudy Śląskiej oraz obsłudze magazynu w Chorzowie. Dziękujemy za długą i mamy nadzieję owocną współpracę.
Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Sumina rok 2012 był ostatnim rokiem realizacji programu pomocy żywnościowej. Być może uda się w przyszłości wrócić do realizacji tego pożytecznego przedsięwzięcia, jednakże obecnie Stowarzyszenie ze względu na to, że opiera się wyłącznie na społecznej pracy swoich członków, bardzo często zaangażowanych naukowo i zawodowo, musi zmienić zakres swojej działalności.

Stowarzyszenie Sumina.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy