Pomoc żywnościowa – podsumowanie

Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska nieprzerwanie od 2009 roku realizowało program pomocy żywnościowej. Odbiorcami żywności byli potrzebujący mieszkańcy Gmin Gaszowice, Jejkowice, Lyski, a w ostatnich latach również Gminy Świerklany oraz Domu Pomocy Społecznej w Lyskach.
Przez te lata Stowarzyszenie pozyskało łącznie ok. 228 408,64 kg żywności, która w całości trafiła do osób potrzebujących. Skala przedsięwzięcia jak na możliwości małego, lokalnego stowarzyszenia była ogromna. Świadczy o tym chociażby przedstawiona powyżej ilość rozdysponowanej żywności. Dlatego nie sposób nie wspomnieć o instytucjach, bez których zadanie nigdy nie zostało by zrealizowane i konieczne jest złożenie im wyrazów uznania i wdzięczności.

W pierwszej kolejności należy wymienić Ochotniczą Straż Pożarną w Suminie, która udostępniła pomieszczenia swojej remizy, w których urządzono magazyn żywności. Na ręce Prezesa OSP Sumina Pana Bogdana Kłoska pragniemy złożyć serdeczne podziękowanie za włożony trud i zaangażowanie.
Udzielanie pomocy żywnościowej nie było by możliwe, gdyby nie pracownicy ww. Ośrodków Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej w Lyskach, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych, z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem włączyli się w pomoc Stowarzyszeniu. Wielkie dzięki również dla Was !
Wspomnieć należy również o wolontariuszach ze Stowarzyszenia Sumina, Koła Gospodyń Wiejskich w Suminie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Suminie oraz niezrzeszonych ale zawsze chętnych do pomocy, którzy angażowali się w pomoc żywnościową na różne sposoby: czy to przez pomoc w porządkowaniu i sprzątaniu magazynów żywności czy też przez pomoc przy rozładunku i przeliczaniu dostarczonej żywności.
Konieczne jest również słowo podziękowania kierownictwu Związku Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności z Rudy Śląskiej oraz obsłudze magazynu w Chorzowie. Dziękujemy za długą i mamy nadzieję owocną współpracę.
Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Sumina rok 2012 był ostatnim rokiem realizacji programu pomocy żywnościowej. Być może uda się w przyszłości wrócić do realizacji tego pożytecznego przedsięwzięcia, jednakże obecnie Stowarzyszenie ze względu na to, że opiera się wyłącznie na społecznej pracy swoich członków, bardzo często zaangażowanych naukowo i zawodowo, musi zmienić zakres swojej działalności.

Stowarzyszenie Sumina.

Opublikuj Post w social media:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy

Scroll Up
Zmień wielkość
Wysoki kontrast