Pomoc dla Bartka

Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska wraz z rodziną Państwa Kuźników oraz wieloma zaangażowanymi podmiotami, prowadzi akcję pozyskiwania środków na wykonania zaopatrzenia ortopedycznego dla młodego Rybniczanina – Bartka Kuźnika.

Bartek uległ wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku, którego stracił obie nogi. Zarząd Stowarzyszenia Sumina, poruszony osobistą tragedią rodziny Kuźników, podjął właściwe uchwały i tym sposobem Stowarzyszenie Sumina, włączyło się w aktywną pomoc dla Bartka.

Poza wpłatami od prywatnych osób, czy przekazywanymi środkami pochodzącymi z tytułu orzeczonych na rzecz Stowarzyszenia nawiązek i środków karnych, jednym z przejawów gromadzenia funduszy była akcja 1% za 2010 rok – Pomoc dla Bartka. Ludzie dobrej woli w odpowiednich rubrykach wpisywali w swoich zeznaniach podatkowych nr KRS Stowarzyszenia Sumina oraz hasło: „Pomoc dla Bartka”, wskazując tym samym szczegółowy cel, na jaki mają zostać przeznaczone środki.

W ten sposób udało się zgromadzić niebagatelną kwotę 97 570,28 zł, która w całości jest przeznaczona na zakup protez i rehabilitację Bartka Kuźnika.

Zapraszamy do przekazywania pomocy finansowej dla Bartka. Do tej pory na konto stowarzyszenia wpłynęło 142 557,71 zł. Dziękujemy!!!

Wejdź na stronę www.bartoszkuznik.pl

Darowizny można także dokonywać na prywatne konta Bartka:
o nr : 81 1140 2004 0000 3502 6187 3731
lub na konto europejskie o nr : 45 1050 1344 1000 0090 7573 0763.
IBAN: PL45 1050 1344 1000 0090 7573 0763
SWIFT: INGBPLPW

W tytule przelewu, w obydwu przypadkach proszę wpisać  „Pomoc dla Bartka”
Dane kontaktowe: pomocdlabartka@pomocdlabartka.pl