Podsumowanie akcji 1 % dla mojej placówki oświatowej

Z początkiem bieżącego roku wolontariusze Stowarzyszenia Sumina tradycyjnie zainicjowali akcję pozyskiwania środków z 1 % podatku dochodowego z przeznaczeniem na działalność statutową Stowarzyszenia Sumina jak również z przeznaczeniem wsparcia celów szczegółowych. W tym miejscu w sposób szczególny należy powiedzieć słów kilka o akcji 1 % dla placówki oświatowej.

W akcji wzięło udział 13 placówek oświatowych z terenu Powiatu Rybnickiego. Były to: ZSP Adamowice, ZSP Pstrążna, SP Raszczyce, ZSP Zwonowice, ZSP Lyski, Przedszkole w Lyskach, Gimnazjum w Lyskach, SP Szczerbice, SP Gaszowice, Przedszkole w Gaszowicach, SP Czernica, Gimnazjum w Jejkowicach, Przedszkole w Jejkowicach. Zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi, Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska zobowiązało się przekazać dla placówek oświatowych, na których spoczywało zadanie promowania akcji, 80 % zgromadzonych środków. Pozostała część przypadła Stowarzyszeniu Sumina na realizację celów statutowych.
Środki pochodzą od Państwa, czyli wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w odpowiednich rubrykach swojego zeznania podatkowego wpisali nr KRS Stowarzyszenia Sumina oraz wskazali jako cel szczegółowy jedną z wyżej wymienionych placówek oświatowych. Szczegółowe zestawienie zgromadzonych środków znajduje się w dołączonej do ogłoszenia tabeli.

Obecnie środki zostały już przekazane do ich beneficjentów, którzy do 1 grudnia mają czas na ich zagospodarowanie i rozliczenie w Stowarzyszeniu Sumina.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie i okazane zrozumienie. Zapowiadamy również, że już niebawem zainicjujemy akcję pozyskiwania środków z podatku dochodowego za 2011 rok.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy