Podsumowanie akcji 1 % dla mojej placówki oświatowej

Z początkiem bieżącego roku wolontariusze Stowarzyszenia Sumina tradycyjnie zainicjowali akcję pozyskiwania środków z 1 % podatku dochodowego z przeznaczeniem na działalność statutową Stowarzyszenia Sumina jak również z przeznaczeniem wsparcia celów szczegółowych. W tym miejscu w sposób szczególny należy powiedzieć słów kilka o akcji 1 % dla placówki oświatowej.

W akcji wzięło udział 13 placówek oświatowych z terenu Powiatu Rybnickiego. Były to: ZSP Adamowice, ZSP Pstrążna, SP Raszczyce, ZSP Zwonowice, ZSP Lyski, Przedszkole w Lyskach, Gimnazjum w Lyskach, SP Szczerbice, SP Gaszowice, Przedszkole w Gaszowicach, SP Czernica, Gimnazjum w Jejkowicach, Przedszkole w Jejkowicach. Zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi, Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska zobowiązało się przekazać dla placówek oświatowych, na których spoczywało zadanie promowania akcji, 80 % zgromadzonych środków. Pozostała część przypadła Stowarzyszeniu Sumina na realizację celów statutowych.
Środki pochodzą od Państwa, czyli wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w odpowiednich rubrykach swojego zeznania podatkowego wpisali nr KRS Stowarzyszenia Sumina oraz wskazali jako cel szczegółowy jedną z wyżej wymienionych placówek oświatowych. Szczegółowe zestawienie zgromadzonych środków znajduje się w dołączonej do ogłoszenia tabeli.

Obecnie środki zostały już przekazane do ich beneficjentów, którzy do 1 grudnia mają czas na ich zagospodarowanie i rozliczenie w Stowarzyszeniu Sumina.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie i okazane zrozumienie. Zapowiadamy również, że już niebawem zainicjujemy akcję pozyskiwania środków z podatku dochodowego za 2011 rok.

Opublikuj Post w social media:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy

Scroll Up
Zmień wielkość
Wysoki kontrast