Konkurs „Słodkości Bożonarodzeniowe”

Regulamin konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób skupionych wokół Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lyski, a także pozostałych mieszkańców Gminy pragnących wziąć udział w konkursie.
2. W przypadku osób przystępujących do konkursu za pośrednictwem Kół Gospodyń Wiejskich konieczne jest dokonanie zgłoszenia Koła do dnia 01 grudnia 2008 r.  Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod nr telefonu 032 4300013 lub 692518293 w w/w terminie, podając rodzaj potrawy i jej ilość.
3. Termin składania prac konkursowych: upływa w dniu 12 grudnia 2008r o godz. 16,30.
4. Miejsce składania prac:
do dnia 11 grudnia 2008r. u pani Sołtys sołectwa Sumina ul. Dworcowa 10
w dniu 12 grudnia 2008r. do godziny 16,30 sala OSP Sumina
5. Praca konkursowa obejmuje przygotowanie oraz podanie słodkiej potrawy świątecznej.
Przez potrawę rozumie się wszelkiego rodzaju  ciasta, ciasteczka, kompoty świąteczne, makówki, itp. rarytasy które mogą pojawić się na świątecznym stole.
6. Prace będą oceniane w jednej kategorii: Słodkość Bożonarodzeniowa.
7. Ocenie będą podlegać: smak, oryginalność podania bądź przyozdobienia i  estetyka wykonania.
8. Do pracy należy dołączyć informację: KTO JEST AUTOREM i  podać telefon kontaktowy.
9. Komisję konkursową tworzą: Przedstawiciele Stowarzyszenia Sumina,  Przedstawiciel UG Lyski oraz Przewodniczące KGW z terenu Gminy Lyski.
10. Na uczestników konkursu czekają NAGRODY, STATUETKI I DYPLOMY, wśród których przewidziano: Nagrodę główną oraz 2 wyróżnienia.
11. Finał konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 12 grudnia 2008r o godzinie 17 00 w sali OSP Sumina podczas „Wieczoru Świątecznego”.
12. Uczestnicy konkursu przybywają na rozwiązanie konkursu we własnym zakresie.
13. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i po rozstrzygnięciu konkursu podlegają degustacji przez zgromadzonych.
14. W sprawach nieuregulowanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

Konkurs organizowany przez STOWARZYSZENIE SUMINA NA RZECZ ODNOWY I ROZWOJU GÓRNEGO ŚLĄSKA w ramach realizacji zadania publicznego pn. CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE współfinansowanego przez Gminę Lyski.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy