Konkurs „Na najpiękniejszą ozdobę i kartę świąteczną”

Regulamin konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży skupionych wokół szkół i świetlic z terenu Gminy Lyski, a także pozostałych mieszkańców Gminy pragnących wziąć udział w konkursie.
2. W przypadku dzieci i młodzieży przystępujących do konkursu za pośrednictwem szkół bądź świetlic z powodów organizacyjnych konieczne jest dokonanie zgłoszenia instytucji macierzystej do dnia 01 grudnia 2008 r. /Karta zgłoszenia w załączeniu/. Zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy Lyski Biuro Obsługi Petenta (parter) w wyżej wymienionym terminie.
3. Termin składania prac konkursowych: upływa w dniu 09 grudnia 2008r.
4. Miejsce składania prac:
UG Lyski Biuro Obsługi Petenta w godzinach pracy Urzędu lub
Sołtys sołectwa Sumina ul. Dworcowa 10 (kontakt 032 4300013, 692518293).
5. Prace konkursowe można wykonać dowolną techniką.
6. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
I  kategoria  OZDOBA ŚWIĄTECZNA
II   kategoria KARTKA ŚWIĄTECZNA.
Przez ozdobę świąteczną rozumie się wszelkiego rodzaju przedmioty służące do wystroju świątecznego np. stroiki, ozdoby choinkowe, ozdoby na stół wigilijny, ozdoby okienne itp.
7. Ocenie będą podlegać: pomysł, oryginalność, motywy świąteczne, estetyka pracy.
8. Do pracy należy dołączyć informację: KTO JEST AUTOREM i  podać telefon kontaktowy.
9. Komisję konkursową tworzą: Przedstawiciele Stowarzyszenia Sumina, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach, Przedstawiciel UG Lyski oraz chętni do udziału w pracach komisji nauczyciele plastyki ze szkół Gminy Lyski (prosimy o ich zgłaszanie się do dnia 09 grudnia 2008r. pod nr telefonu 606304142).
Komisja konkursowa podejmie prace wyłonienia zwycięzców w dniu 11 grudnia 2008r.
Werdykt niezwłocznie zostanie opublikowany na stronie internetowej stowarzyszenia https://www.sumina.pl/. Ponadto zwycięzcy zostaną zawiadomieni telefonicznie.
10. Na uczestników konkursu czekają NAGRODY, STATUETKI I DYPLOMY, wśród których przewidziano: 2 rzeczowe nagrody główne w konkursie ozdób świątecznych  i kartek świątecznych oraz po  2 wyróżnienia.
11. Prezentacja prac konkursowych oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 12 grudnia 2008r o godzinie 17 00 w sali OSP Sumina podczas „Wieczoru Świątecznego”.
12. Laureaci konkursu zostają zaproszeni na „Wieczór Świąteczny”, podczas którego nastąpi wręczenie nagród (laureaci przybywają ze swoim opiekunami).
13. Prace konkursowe podlegają zwrotowi (odbiór w dniu 15 grudnia w godzinach od 9,00- 11,00 i 16,00 -18,00 w sali OSP SUMINA). Prace nie odebrane zostaną przekazane na kiermasz świąteczny prowadzony przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lyskach.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy