Cele szczególne

Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska prowadzi akcje pozyskiwania środków przekazanych z 1%.

Aktualnie zbieramy na cele szczegółowe bezpośrednie:

Pomoc dla Andrzeja

Pomoc dla Julii

Pomoc dla Kacpra

Pomoc dla Mateusza

Pomoc dla Patryka