Bezpłatna pomoc prawna

Od marca 2021 roku zawiesza się świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Stowarzyszenie Sumina.

Nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Rybniku przy ul. 3 Maja 31

Nieodpłatna Pomoc Prawna