Pilnie Potrzebna Twoja Pomoc

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Sumina pragnie poinformować, że organizuje pozyskiwanie środków poprzez wpłaty na rachunek bankowy zamieszczony w zakładce KONTAKT, a także w ramach 1 % podatku dochodowego za dany rok kalendarzowy wspierając następujące cele szczegółowe:
– Pomoc dla Andrzeja
– Pomoc dla Viviany
– Pomoc dla Patryka
– Pomoc dla Mateusza
– Pomoc dla Julii
– Pomoc dla Bartka

Na wyżej wskazane cele szczegółowe Stowarzyszenie przeznacza 100 % środków przekazanych przez darczyńców. Konieczne jednak wpisanie jednego z w/w celów np. POMOC DLA MATEUSZA
Ponadto Stowarzyszenie tradycyjnie wspiera placówki oświatowe w pozyskiwaniu środków z 1 % podatku dochodowego. Udział w akcji biorą:

– Przedszkole w Jejkowicach,
– ZSP Adamowice,
– SP Gaszowice,
– ZSP Lyski,
– ZSP Szczerbice,
– SP Czernica.
Ponadto informujemy, że jest również możliwość przekazania środków na statutową działalność Stowarzyszenia Sumina, wtedy w deklaracji podatkowej za dany rok wpisujecie Państwo, jedynie nr KRS Stowarzyszenia 0000257288.

Już teraz dziękujemy w imieniu wszystkich obdarowanych

Zarząd Stowarzyszenia

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy