ZHP wraca do Suminy

7 października 2011 roku przejdzie do historii Suminy jako dzień, w którym odrodziło się harcerstwo w lyseckiej gminie. Tego dnia o godz. 16.30 w sali niskiego parteru OSP Sumina odbyła się zapowiadana od kilku tygodni zbiórka, którą poprowadziła druhna Beata Doleżych, na co dzień przynależąca do 27 Drużyny Harcerskiej POGODNE SERCA z Gaszowic. Zadaniem druhny jest utworzenie sumińskiego zastępu tej właśnie drużyny.

Przygotowania do pierwszej zbiórki rozpoczęły się od rekrutacji kandydatów w lyseckiej szkole oraz za życzliwością ks. proboszcza Jana Włoska z Parafii p.w. św. Małgorzaty w Lyskach.
Starania przyniosły efekt. Na zbiórkę zgłosiło się 10 chętnych, dzieci i młodzieży z okolicy. Na miejscu obecna była druhna Patrycja Bielaczek drużynowa 27 DH Pogodne Serca, a zarazem Zastępca Komendanta Hufca Ziemi Rybnickiej. Przyszli także starsi druhny i druhowie, którzy swoje młode lata spędzili w harcerskich szeregach. Byli też rodzice oraz gospodarz miejsca – Bogdan Kłosek – prezes OSP Sumina.
Tradycyjne powitania, palące się świece oraz gitara i śpiew przygotowane przez druha Tomka z Gaszowic stanowiły nastrój pierwszej zbiórki.
Druhna Beata przywitała wszystkich piękną gawędą, by po chwili przedstawić idee harcerskiej służby. Potem wszyscy przystąpili do zabaw, pląsów i szyfrowania. Na ciekawych zabawach czas upłynął bardzo szybko. Kolejna zbiórka już za tydzień, a na niej kolejne zadania, dekorowanie harcówki oraz nazwanie nowego zastępu.

Dusza się raduje a serce rośnie widząc młodych ludzi gotowych do krzewienia ideałów harcerstwa.

Patronem zastępu harcerskiego z Suminy jest OSP Sumina udostępniająca pomieszczenia na harcówkę oraz Stowarzyszenie SUMINA, które zadeklarowało swą pomoc finansową i organizacyjną.

Opublikuj Post w social media:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy

Scroll Up
Zmień wielkość
Wysoki kontrast