ZHP wraca do Suminy

7 października 2011 roku przejdzie do historii Suminy jako dzień, w którym odrodziło się harcerstwo w lyseckiej gminie. Tego dnia o godz. 16.30 w sali niskiego parteru OSP Sumina odbyła się zapowiadana od kilku tygodni zbiórka, którą poprowadziła druhna Beata Doleżych, na co dzień przynależąca do 27 Drużyny Harcerskiej POGODNE SERCA z Gaszowic. Zadaniem druhny jest utworzenie sumińskiego zastępu tej właśnie drużyny.

Przygotowania do pierwszej zbiórki rozpoczęły się od rekrutacji kandydatów w lyseckiej szkole oraz za życzliwością ks. proboszcza Jana Włoska z Parafii p.w. św. Małgorzaty w Lyskach.
Starania przyniosły efekt. Na zbiórkę zgłosiło się 10 chętnych, dzieci i młodzieży z okolicy. Na miejscu obecna była druhna Patrycja Bielaczek drużynowa 27 DH Pogodne Serca, a zarazem Zastępca Komendanta Hufca Ziemi Rybnickiej. Przyszli także starsi druhny i druhowie, którzy swoje młode lata spędzili w harcerskich szeregach. Byli też rodzice oraz gospodarz miejsca – Bogdan Kłosek – prezes OSP Sumina.
Tradycyjne powitania, palące się świece oraz gitara i śpiew przygotowane przez druha Tomka z Gaszowic stanowiły nastrój pierwszej zbiórki.
Druhna Beata przywitała wszystkich piękną gawędą, by po chwili przedstawić idee harcerskiej służby. Potem wszyscy przystąpili do zabaw, pląsów i szyfrowania. Na ciekawych zabawach czas upłynął bardzo szybko. Kolejna zbiórka już za tydzień, a na niej kolejne zadania, dekorowanie harcówki oraz nazwanie nowego zastępu.

Dusza się raduje a serce rośnie widząc młodych ludzi gotowych do krzewienia ideałów harcerstwa.

Patronem zastępu harcerskiego z Suminy jest OSP Sumina udostępniająca pomieszczenia na harcówkę oraz Stowarzyszenie SUMINA, które zadeklarowało swą pomoc finansową i organizacyjną.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy