Zbiórka Publiczna w Gaszowicach

Dnia 24 czerwca 2012 roku w Gaszowicach, w trakcie kolejnego Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska przeprowadziło zbiórkę publiczną, z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla najuboższych, niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Rybnickiego.
Zbiórka została przeprowadzona w oparciu o zgodę Wójta Gminy Gaszowice Pana Andrzeja Kowalczyka, udzielonej w formie decyzji. Stowarzyszenie przeprowadziło zbiórkę poprzez kwestę do puszek oraz sprzedaż przedmiotów i usług, które przekazali sponsorzy i ludzie dobrej woli.
W ramach przedsięwzięcia zgromadzono kwotę w wysokości 1.339,17 zł, która w całości zostanie spożytkowana na wskazany wyżej cel.
Szczególne podziękowania pragniemy przekazać harcerzom z 27 DH Pogodne Serca z Gaszowic, którzy pomimo upału dzielnie i z pełnym zaangażowaniem kwestowali w trakcie imprezy. Dziękujemy również darczyńcom i sponsorom.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy