Walne Zgromadzenie – zaproszenie

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska, zapraszam wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w kolejnym, sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Sumina, które odbędzie się 15 marca br. tj. piątek, o godz. 18.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suminie. W trakcie obrad istnieje możliwość uregulowania składek członkowskich. Uprzejmie przypominam, że udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia dla jego członków jest obowiązkowy, co wynika ze statutu organizacji.
Ponadto zapraszamy do udziału w gali wręczenia wyróżnień „NASZ SOLIDNY PARTNER” oraz nagród dla placówek oświatowych, które włączyły się do akcji „Sprzątamy śląskie drogi, łąki, pola, rzeki, lasy” w 2012 roku. Galę wręczenia nagród uświetni swoim występem zespół ANIMUS oraz SINGERS

Przewodniczący Zarządu
/-/ Adam Wawoczny

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy