Walne zgromadzenie oraz Uroczysta Gala

24 lutego 2011 roku w remizie OSP Sumina, o godz. 17.00 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska. Spotkanie miało charakter sprawozdawczy.

Przybyli Członkowie Stowarzyszenia wysłuchali sprawozdania finansowego i merytorycznego złożonego przez Zarząd oraz sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Ponadto odczytane zostały proponowane zmiany do Statutu Stowarzyszenia.
Kolejnym punktem było przyjęcie odpowiednich uchwał. Obrady najważniejszego organu Stowarzyszenia Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska zakończyły się ok 18.30.

Około godziny 19.00 rozpoczęła się uroczysta gala z okazji 5-lecia działalności Stowarzyszenia. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Senator RP Prof. Antoni Motyczka, Starosta Rybnicki Damian Mrowiec, Wicestarosta Aleksandra Chudzik, Skarbnik Powiatu Sylwia Marcol-Wróblewska, Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk, Przewodniczący Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego Arkadiusz Skowron, Wiceminister Rozwoju Regionalnego Adam Zdziebło oraz wielu innych gości i przedstawicieli samorządu lokalnego, oraz organizacji pozarządowych.

Podczas gali wręczone zostały specjalne wyróżnienia „Nasz Solidny Partner” wręczane corocznie przez Stowarzyszenie wszystkim tym, którzy w minionym roku w szczególny sposób włączali się i wspierali działalność Stowarzyszenia. Tegorocznymi laureatami zostali: Poseł na Sejm Henryk Siedlaczek w imieniu którego nagrodę odebrał Dyrektor Biura Poselskiego Krzysztof Dziedzioch; Koło Gospodyń Wiejskich w Suminie w imieniu którego nagrodę odebrała Przewodnicząca Pani Gabriela Porwoł; Zespół Singers w imieniu którego nagrodę odebrała opiekunka zespołu Katarzyna Brachaczek; lokalni przedsiębiorcy: MCJ Jacek Czogalla oraz PPUH Plandeka, w imieniu których nagrody odebrali właściciele, Panowie Jacek Czogalla oraz Sebastian Swoboda, a także firma UnisterSound reprezentowana przez właściciela Jacka Pytlika.

Spotkanie było też okazją do wręczenia nagród rzeczowych i występów laureatek konkursu: „Tak my śpiewamy, czyli przeboje młodego pokolenia – Gaszowice”. Pięć dziewcząt zaprezentowało utwory, z ich pierwszej płyty wydanej przez Stowarzyszenie Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, przy wsparciu Powiatu Rybnickiego oraz  firmy MCJ Jacek Czogalla. Płyta została wydana w ramach projektu sfinansowanego w ramach programu Działaj Lokalnie VII Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii rozwoju Filantropii w Polsce. Dziewczyny otrzymały swoje pierwsze płyty, zdjęcia z profesjonalnej sesji fotograficznej oraz pamiątkowe witryny z ich pierwszą płytą. Wszyscy obecni na koncercie otrzymali płyty oraz zdjęcia wykonawczyń: Anny Toman i Agaty Woźnica (równorzędnych zwyciężczyń) oraz Julii Wojaczek, Aleksandry Widawskiej i Marty Gryt jako finalistek.

Uroczystość uświetnił występ gwiazdy wieczoru czyli zespołu Singers.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy