Walne Zgromadzenie Członków

W imieniu Zarządu zawiadamiam, że w dniu 3 marca 2010 roku (środa) o godz. 17.00 w sali OSP Sumina odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia SUMINA
na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska, które będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Licząc na Państwa niezawodny udział, poniżej podaję przewidywany porządek posiedzenia.

1.    Otwarcie zebrania.
2.    Przywitanie przybyłych członków oraz zaproszonych gości.
3.    Przyjęcie poprzez głosowanie porządku posiedzenia.
4.    Wybór przewodniczącego zebrania.
5.    Wybór sekretarza zebrania.
6.    Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2009r. złożonego przez Zarząd oraz za okres kadencji 2006-2010.
7.    Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2009r. złożonego przez Zarząd.
8.    Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2008r.
UCHWAŁY
9.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2009r.
10.    Podjęcie uchwały o wyborze prezesa Stowarzyszenia na czteroletnią kadencję.
11.    Podjęcie uchwały o wyborze pozostałych członków Zarządu na czteroletnią kadencję.
12.    Podjęcie uchwały o wyborze członków Komisji Rewizyjnej na czteroletnią kadencję.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia w 2010r.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek na 2010r.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego Stowarzyszenia na 2010r.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.
17.    Sprawy bieżące. Wolne wnioski i głosy (w tym. informacja o obchodach 600-lecia Suminy, plan imprez i wydarzeń na 2010 rok, możliwość zapisu na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie w terminie od 9-11 kwietnia)
18.    Zakończenie posiedzenia.

Po zakończeniu posiedzenia (ok. 19.00) odbędzie się uroczysty koncert finalistów II Konkursu Wokalnego JAK MY ŚPIEWAMY, CZYLI PRZEBOJE MŁODEGO POKOLENIA II, podczas którego laureaci otrzymają po raz pierwszy swoje płyty muzyczne, wydane przez nasze Stowarzyszenie. Planowany jest także występ gwiazdy wieczoru.
Wręczone zostaną wyróżnienia NASZ SOLIDNY PARTNER dla osób i instytucji, które przyczyniły się do dynamicznego wzrostu i znaczenia naszej organizacji oraz w sposób szczególny współpracowały ze stowarzyszeniem.
Przyznana zostanie także nagroda dla szkoły, która uzyskała najwięcej punktów w głosowaniu internetowym.
Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek oraz wręczenie premierowej płyty.
Na miejscu będzie możliwość do uregulowania składek członkowskich.
Adam Wawoczny
Prezes

* Jednocześnie informuję, że na podstawie Statutu Stowarzyszenia członkowie zobowiązani są brać udział w Walnym Zebraniu. W związku z powyższym swoją ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić, chociażby telefonicznie, przed zebraniem, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od dnia posiedzenia. Wszystkie projekty uchwał dostępne są do wglądu w Zarządzie Stowarzyszenia.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy