V edycja akcji sprzątania Śląska

Mam ogromny zaszczyt zaprosić uczniów oraz grono pedagogiczne do udziału w kolejnej,  piątej już edycji akcji ekologicznej –  „SPRZĄTAMY ŚLĄSKIE DROGI, ŁĄKI, POLA, RZEKI, LASY”, która będzie się odbywała od 15 września do 15 października 2011 roku.

 

Wzorem poprzednich edycji, w tym roku również chcemy usunąć śmieci, odpadki i inne przejawy nieodpowiedzialnego zachowania, które zalegają na naszych polach, w rowach i lasach. Chcemy również zatroszczyć się o drzewa i krzewy, które zostały posadzone w pierwszych edycjach akcji.
Podstawowym celem akcji są jednak działania profilaktyczne i edukacyjne, za pomocą, których chcemy zadbać o wzrost świadomości ekologicznej wśród najmłodszych obywateli, dlatego proszę o rozpowszechnienie tej propozycji wśród nauczycieli i wychowawców w celu późniejszego licznego udziału w niej dzieci i młodzieży.
Chęć przystąpienia do akcji wraz z zapotrzebowaniem na worki i rękawice jednorazowe dla danej placówki można zgłaszać pocztą e-mail na adres biuro@sumina.pl,  albo telefonicznie pod nr 600 700 161 lub 606 304 142 w terminie do 23 września br. Proszę także o podanie osoby do kontaktu wraz z jej numerem telefonu. Osobie tej przekaże się worki rękawice oraz druki późniejszych sprawozdań z akcji.
Dla wszystkich placówek biorących udział w akcji przewidziano nagrody (zestawy edukacyjne), które zostaną wręczone jak co roku podczas uroczystego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sumina na przełomie lutego i marca 2012 roku.

Patronat honorowy nad akcją obejmują Starosta Powiatu Rybnickiego oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa w Rybniku.

/-/ Adam Wawoczny
Prezes Stowarzyszenia SUMINA

Opublikuj Post w social media:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy

Scroll Up
Zmień wielkość
Wysoki kontrast