Uwaga! Zmiana rachunku bankowego Stowarzyszenia Sumina

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska, pragnie poinformować, iż w związku z podjętą przez Zarząd Stowarzyszenia uchwałą nr 11/2011/Z z dnia 22 listopada 2011 roku, Stowarzyszenie Sumina dokonało zmiany rachunku bankowego.
Na podstawie umowy zawartej 25 listopada 2011 roku, rachunek bankowy Stowarzyszenia Sumina prowadzi Bank BGŻ (Bank Gospodarki Żywnościowej). Numer rachunku głównego Stowarzyszenia Sumina to: 40 2030 00451110 0000 0218 9160.
Jednocześnie podaje się do informacji iż poprzedni rachunek Stowarzyszenia Sumina prowadzony przez Kredyt Bank I Odział w Rybniku będzie utrzymywany do momentu zakończenia i rozliczenia bieżących zadań i operacji.

Przewodniczący Zarządu
(-) Adam Wawoczny

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy