Uroczystość utworzenia nowej drużyny ZHP

24 stycznia 2014 r. w remizie OSP Sumina, odbyła się uroczystość odczytania Rozkazu Komendanta Hufca ZHP w Rybniku o utworzeniu nowej drużyny harcerskiej w Suminie.

Przypomnijmy, że od 2 lat harcerze z Suminy zorganizowani byli  w ramach zastępu „Szalone gepardy” 27 DH „Pogodne Serca z Gaszowic”. Liczebność zastępu w przeciągu tego czasu znacznie wzrosła. Pojawiła się więc możliwość utworzenia samodzielnej drużyny, która oficjalnie istnieje już od początku stycznia 2014 r.Wśród zaproszonych gości obecni byli: Sołtys Wsi Sumina Maria Wawoczny, druhna Janina Musioł – organizatorka ruchu harcerskiego i działaczka ZHP w latach 70-tych i 80-tych, Prezes OSP Sumina Bogdan Kłosek oraz Prezes Stowarzyszenia Sumina Adam Wawoczny. Druhna Janina Musioł podzieliła się swoja harcerską historią zawartą w przepięknym opowiadaniu oraz w kronice.

Podczas uroczystej zbiórki w dniu 24 stycznia Hufiec Ziemi Rybnickiej reprezentowała Zastępca Komendanta phm Patrycja Bielaczek, która po odczytaniu rozkazu o utworzeniu drużyny, kolejnym rozkazem nadała funkcję drużynowej druhnie Beacie Doleżych (dotychczasowej zastępowej), wręczając jej granatowy sznur.Dalsze uroczystości przebiegały już na zewnątrz, gdzie ciemność rozświetlały płomienie harcerskiego ogniska. To właśnie przy nim nowa druhna drużynowa powierzyła kolejne funkcje przybocznej – druhnie Justynie Konsek oraz zastępowej – druhnie Magdalenie Kuźnik, by zaraz po tym przystąpić do uroczystego ślubowania harcerskiego kandydatek, które pomyślnie ukończyły wielomiesięczną próbę.Ślubowanie złożyły: druhna Aleksandra Porwoł i druhna Emilia Wawoczny. Dopełnieniem przyjęcia nowych harcerek w szeregi ZHP było wręczenie krzyży oraz pamiątkowych rozkazów. W kręgu przy ognisku przekazano jeszcze symboliczną iskierkę oraz odśpiewano pieśń. Zakończeniem uroczystości był słodki poczestunek w harcówce.
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.
CZUWAJ !

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy