Straż ekologiczna

Dnia 26 kwietnia 2010 r. w sali OSP Sumina odbyło się spotkanie członków Zarządu Stowarzyszenia Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska. W spotkaniu brali również udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Koordynator Stowarzyszenia. Owocem spotkania było podjęcie przez Zarząd uchwały, w sprawie powołania do życia Społecznej Straży Ekologicznej oraz nadaniu jej regulaminu organizacyjnego.

Realizacja tego nowatorskiego pomysłu nie tylko w skali województwa, ale również kraju, spowoduje na pewno wzrost zainteresowania sprawami ekologii i czystego środowiska, które jest przecież naszym dobrem wspólnym. Społeczna Straż Ekologiczna w swojej działalności będzie się skupiała przede wszystkim na działaniach profilaktycznych i edukacyjnych, które będą szczególnie realizowane wśród dzieci i młodzieży.

Zrzeszenie w tej formacji, nie będzie się wiązało dla jej członków z żadnymi szczególnymi obciążeniami. Każdy z nas, spędzając czas wolny na świeżym powietrzu, na spacerach, nad rzeką czy jeziorem, może być świadkiem naruszania równowagi ekologicznej. Wtedy też każdy z nas powinien odpowiednio reagować.

O naruszeniach równowagi ekologicznej, o zaobserwowaniu nowo tworzonych dzikich wysypisk, można informować, przesyłając na adres biura@sumina.pl zgłoszenie, którego treść będzie zawierała informacje o: miejscu, w którym nastąpiło naruszenie równowagi ekologicznej bądź funkcjonowania dzikiego wysypiska, o okolicznościach, w których zaobserwowano zjawisko niepożądane, wszelkie okoliczności, które mogą pomóc w ukaraniu sprawców (np. nr rejestracyjny samochodu, opis osób, znalezione w śmieciach adresy itp.). Można również pobrać zamieszczony poniżej raport z przebiegu patrolu i wypełniony przesłać na adres Stowarzyszenia, bądź przekazać go członkom Zarządu bądź Koordynatorowi Stowarzyszenia.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy