Straż ekologiczna

Dnia 26 kwietnia 2010 r. w sali OSP Sumina odbyło się spotkanie członków Zarządu Stowarzyszenia Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska. W spotkaniu brali również udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Koordynator Stowarzyszenia. Owocem spotkania było podjęcie przez Zarząd uchwały, w sprawie powołania do życia Społecznej Straży Ekologicznej oraz nadaniu jej regulaminu organizacyjnego.

Realizacja tego nowatorskiego pomysłu nie tylko w skali województwa, ale również kraju, spowoduje na pewno wzrost zainteresowania sprawami ekologii i czystego środowiska, które jest przecież naszym dobrem wspólnym. Społeczna Straż Ekologiczna w swojej działalności będzie się skupiała przede wszystkim na działaniach profilaktycznych i edukacyjnych, które będą szczególnie realizowane wśród dzieci i młodzieży.

Zrzeszenie w tej formacji, nie będzie się wiązało dla jej członków z żadnymi szczególnymi obciążeniami. Każdy z nas, spędzając czas wolny na świeżym powietrzu, na spacerach, nad rzeką czy jeziorem, może być świadkiem naruszania równowagi ekologicznej. Wtedy też każdy z nas powinien odpowiednio reagować.

O naruszeniach równowagi ekologicznej, o zaobserwowaniu nowo tworzonych dzikich wysypisk, można informować, przesyłając na adres biura@sumina.pl zgłoszenie, którego treść będzie zawierała informacje o: miejscu, w którym nastąpiło naruszenie równowagi ekologicznej bądź funkcjonowania dzikiego wysypiska, o okolicznościach, w których zaobserwowano zjawisko niepożądane, wszelkie okoliczności, które mogą pomóc w ukaraniu sprawców (np. nr rejestracyjny samochodu, opis osób, znalezione w śmieciach adresy itp.). Można również pobrać zamieszczony poniżej raport z przebiegu patrolu i wypełniony przesłać na adres Stowarzyszenia, bądź przekazać go członkom Zarządu bądź Koordynatorowi Stowarzyszenia.

Opublikuj Post w social media:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy

Scroll Up
Zmień wielkość
Wysoki kontrast