Stowarzyszenie Sumina przekazało na pomoc dla Bartka już blisko 40 tys. zł!

Dla wszystkich, którym nie był obojętny los Bartka Kuźnika, pragniemy przekazać dobre informacje. Od 9 maja Bartek przebywał w Poznaniu w specjalistycznej firmie zajmującej się produkcją zaopatrzeń ortopedycznych dla ludzi znajdujących się w sytuacji podobnej jak  Bartek.

Prace nad konstrukcją protez już za nim. Teraz kolejny etap – długa, żmudna i wymagająca wiele wysiłku rehabilitacja. Od 20 maja Bartek znajduje się na oddziale rehabilitacyjnym szpitala w Jastrzębiu-Zdroju.

Stowarzyszenie Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska, które włączyło się do akcji pomocy młodemu rybniczaninowi, dotychczas zebrało kwotę w wysokości 38 695,00 zł. Kwota ta została w całości przekazana do firmy wykonującej protezy jako wkład Stowarzyszenia w akcję.

Środki pochodzą z darowizn od osób fizycznych i prawnych, które wpłacały środki na rachunek Stowarzyszenia z dopiskiem: „Pomoc dla Bartka” oraz, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, z puli środków, które nasza organizacja uzyskuje z tytułu orzekanych środków karnych i nawiązek na cele związane z pomocą ofiarom wypadków komunikacyjnych. Z tej puli Stowarzyszenie przekazało wszystkie dostępne środki w wysokości 2 035,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że proces gromadzenia środków na rehabilitację trwa nadal. Oczekujemy na finał akcji 1 %  „Pomoc dla Bartka”. Liczymy również, że możemy uzyskać również kolejne wpłaty z tytułu orzeczonych nawiązek i środków karnych, a także darowizny pochodzące od ludzi dobrej woli.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy