Stowarzyszenie Sumina przekazało na pomoc dla Bartka już blisko 40 tys. zł!

Dla wszystkich, którym nie był obojętny los Bartka Kuźnika, pragniemy przekazać dobre informacje. Od 9 maja Bartek przebywał w Poznaniu w specjalistycznej firmie zajmującej się produkcją zaopatrzeń ortopedycznych dla ludzi znajdujących się w sytuacji podobnej jak  Bartek.

Prace nad konstrukcją protez już za nim. Teraz kolejny etap – długa, żmudna i wymagająca wiele wysiłku rehabilitacja. Od 20 maja Bartek znajduje się na oddziale rehabilitacyjnym szpitala w Jastrzębiu-Zdroju.

Stowarzyszenie Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska, które włączyło się do akcji pomocy młodemu rybniczaninowi, dotychczas zebrało kwotę w wysokości 38 695,00 zł. Kwota ta została w całości przekazana do firmy wykonującej protezy jako wkład Stowarzyszenia w akcję.

Środki pochodzą z darowizn od osób fizycznych i prawnych, które wpłacały środki na rachunek Stowarzyszenia z dopiskiem: „Pomoc dla Bartka” oraz, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, z puli środków, które nasza organizacja uzyskuje z tytułu orzekanych środków karnych i nawiązek na cele związane z pomocą ofiarom wypadków komunikacyjnych. Z tej puli Stowarzyszenie przekazało wszystkie dostępne środki w wysokości 2 035,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że proces gromadzenia środków na rehabilitację trwa nadal. Oczekujemy na finał akcji 1 %  „Pomoc dla Bartka”. Liczymy również, że możemy uzyskać również kolejne wpłaty z tytułu orzeczonych nawiązek i środków karnych, a także darowizny pochodzące od ludzi dobrej woli.

Opublikuj Post w social media:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy

Scroll Up
Zmień wielkość
Wysoki kontrast