Sprzątanie Śląska – IV edycja

Po raz kolejny serdecznie zapraszam szkoły i świetlice środowiskowe powiatu rybnickiego, w tym wszystkich uczniów i wychowanków do udziału już w IV edycji akcji SPRZĄTAMY ŚLĄSKIE DROGI, ŁĄKI, POLA, RZEKI, LASY, która odbędzie się w tym roku w dniach 26 do 30 kwietnia 2010 roku pod hasłem „Przyrodo! Zależy nam na Tobie!”
Wzorem lat poprzednich chcielibyśmy oczyścić nasze okolice ze śmieci pozostawianych przez nieodpowiedzialnych ludzi, a także zatroszczyć się o drzewa i krzewy posadzone dwa lata temu.
Mając na względzie szczególnie edukacyjny wymiar akcji uprzejmie proszę o rozpowszechnienie tej propozycji wśród nauczycieli i wychowawców w celu późniejszego licznego udziału w niej dzieci i młodzieży.
Chęć przystąpienia do akcji wraz z zapotrzebowaniem na worki i rękawice jednorazowe dla danej placówki można zgłaszać pocztą e-mail na adres biuro@sumina.pl, poprzez stronę www.sumina.pl, albo telefonicznie pod nr 600 700 161 lub 606 304 142 w terminie do 20 kwietnia br. Proszę także o podanie osoby do kontaktu wraz z jej numerem telefonu. Osobie tej przekaże się worki rękawice oraz druki późniejszych sprawozdań z akcji.
Dla najaktywniejszych placówek przewidziano nagrody.
Patronat honorowy nad akcją obejmuje Starosta Powiatu Rybnickiego oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy