Sprzątanie Śląska – IV edycja

Po raz kolejny serdecznie zapraszam szkoły i świetlice środowiskowe powiatu rybnickiego, w tym wszystkich uczniów i wychowanków do udziału już w IV edycji akcji SPRZĄTAMY ŚLĄSKIE DROGI, ŁĄKI, POLA, RZEKI, LASY, która odbędzie się w tym roku w dniach 26 do 30 kwietnia 2010 roku pod hasłem „Przyrodo! Zależy nam na Tobie!”
Wzorem lat poprzednich chcielibyśmy oczyścić nasze okolice ze śmieci pozostawianych przez nieodpowiedzialnych ludzi, a także zatroszczyć się o drzewa i krzewy posadzone dwa lata temu.
Mając na względzie szczególnie edukacyjny wymiar akcji uprzejmie proszę o rozpowszechnienie tej propozycji wśród nauczycieli i wychowawców w celu późniejszego licznego udziału w niej dzieci i młodzieży.
Chęć przystąpienia do akcji wraz z zapotrzebowaniem na worki i rękawice jednorazowe dla danej placówki można zgłaszać pocztą e-mail na adres biuro@sumina.pl, poprzez stronę www.sumina.pl, albo telefonicznie pod nr 600 700 161 lub 606 304 142 w terminie do 20 kwietnia br. Proszę także o podanie osoby do kontaktu wraz z jej numerem telefonu. Osobie tej przekaże się worki rękawice oraz druki późniejszych sprawozdań z akcji.
Dla najaktywniejszych placówek przewidziano nagrody.
Patronat honorowy nad akcją obejmuje Starosta Powiatu Rybnickiego oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik.

Opublikuj Post w social media:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy

Scroll Up
Zmień wielkość
Wysoki kontrast