Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków 2014

14 marca 2014 roku odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska. Tegoroczne walne miało charakter sprawozdawczy a także wyborczy do władz na kolejną czteroletnią kadencję.

W zgromadzeniu udział wzięła zdecydowana większość członków organizacji co pozwoliło bez przeszkód podjąć konieczne uchwały. Po wysłuchaniu sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz po wniosku komisji rewizyjnej, zarząd otrzymał absolutorium za 2013 rok. Błyskawicznie wybrano także nowe – stare władze stowarzyszenia. Zarówno skład zarządu jak i komisji rewizyjnej nie uległy zmianie. Ponownie prezesem został wybrany Adam Wawoczny, który podobnie jak inne kandydatury do władz uzyskał poparcie wszystkich obecnych.
Szczegółowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe jak zwykle publikujemy na naszej stronie internetowej.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy