Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków 2014

14 marca 2014 roku odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska. Tegoroczne walne miało charakter sprawozdawczy a także wyborczy do władz na kolejną czteroletnią kadencję.

W zgromadzeniu udział wzięła zdecydowana większość członków organizacji co pozwoliło bez przeszkód podjąć konieczne uchwały. Po wysłuchaniu sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz po wniosku komisji rewizyjnej, zarząd otrzymał absolutorium za 2013 rok. Błyskawicznie wybrano także nowe – stare władze stowarzyszenia. Zarówno skład zarządu jak i komisji rewizyjnej nie uległy zmianie. Ponownie prezesem został wybrany Adam Wawoczny, który podobnie jak inne kandydatury do władz uzyskał poparcie wszystkich obecnych.
Szczegółowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe jak zwykle publikujemy na naszej stronie internetowej.

Opublikuj Post w social media:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy

Scroll Up
Zmień wielkość
Wysoki kontrast