Rywalizacja KGW

15 grudnia br. w sali OSP Sumina odbył się gminny przegląd kół gospodyń wiejskich, który jednocześnie był eliminacją do zmagań powiatowych. Ostatecznie w imprezie udział wzięło KGW z Pstrążnej i KGW z Suminy

(Sumina zajęła I miejsce w roku 2008). Rywalizacja odbywała się w takich konkurencjach jak:

– prezentacja swojej miejscowości lub gminy w przyśpiewce ludowej,
– CV na wesoło, czyli szukam pracy – scenka kabaretowa
– obrzędy ludowe – scenka kabaretowa,
– potrawa śląska – deser.

Organizatorem konkursu oraz prowadzącą eliminacje gminne była Pani Jadwiga Gajewska z Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Mikołowa o/Rybnik, która podkreśliła bardzo wysoki poziom przygotowania KGW.

Stowarzyszenie SUMINA jak zwykle zapewniało nagłośnienie imprezy.

Komisja konkursowa miała problem z ostatecznym rozstrzygnięciem o wynikach. Wybór padł jednak na KGW Pstrążna, które jak zwykle profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem podeszło do rywalizacji. To koło 16 stycznia 2010  roku o godz. 16.00 na deskach rybnickiego teatru będzie reprezentowało Gminę Lyski podczas konkursu powiatowego.

Wszystkim uczestnikom konkursu – GRATULUJEMY.

Opublikuj Post w social media:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy

Scroll Up
Zmień wielkość
Wysoki kontrast