Rywalizacja KGW

15 grudnia br. w sali OSP Sumina odbył się gminny przegląd kół gospodyń wiejskich, który jednocześnie był eliminacją do zmagań powiatowych. Ostatecznie w imprezie udział wzięło KGW z Pstrążnej i KGW z Suminy

(Sumina zajęła I miejsce w roku 2008). Rywalizacja odbywała się w takich konkurencjach jak:

– prezentacja swojej miejscowości lub gminy w przyśpiewce ludowej,
– CV na wesoło, czyli szukam pracy – scenka kabaretowa
– obrzędy ludowe – scenka kabaretowa,
– potrawa śląska – deser.

Organizatorem konkursu oraz prowadzącą eliminacje gminne była Pani Jadwiga Gajewska z Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Mikołowa o/Rybnik, która podkreśliła bardzo wysoki poziom przygotowania KGW.

Stowarzyszenie SUMINA jak zwykle zapewniało nagłośnienie imprezy.

Komisja konkursowa miała problem z ostatecznym rozstrzygnięciem o wynikach. Wybór padł jednak na KGW Pstrążna, które jak zwykle profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem podeszło do rywalizacji. To koło 16 stycznia 2010  roku o godz. 16.00 na deskach rybnickiego teatru będzie reprezentowało Gminę Lyski podczas konkursu powiatowego.

Wszystkim uczestnikom konkursu – GRATULUJEMY.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy