Ruszył program PEAD 2010

Z wielką satysfakcją pragniemy poinformować, że ruszyła 3 edycja programu PEAD, realizowanego oczywiście przez Stowarzyszenie Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska
wespół ze Związkiem Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności, Ośrodkami Pomocy Społecznej z Jejkowic, Gaszowic i Lysek oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
W ramach tego programu, wzorem lat ubiegłych pozyskiwana jest żywność, która jest rozdzielana pomiędzy potrzebujących mieszkańców 3 wymienionych gmin. Zostali oni wytypowani wg kryteriów zamieszczonych w Ustawie o pomocy społecznej.
W odróżnieniu od poprzednich edycji, w tym roku pośród beneficjentów rozdzielana jest żywność z 20 rodzajów asortymentu a nie z 17 jak to było do tej pory. W sumie do osób potrzebujących za pośrednictwem Stowarzyszenia Sumina trafi niespełna 40 ton żywności. Zaś w przeliczeniu na pojedynczego beneficjenta, każdy otrzyma  ok. 70 kg żywności.
Do tej pory miały miejsce dwie dostawy. Od 16 i 22 czerwca do najbardziej potrzebujących trafiło w sumie ok. 12 ton żywności. Podkreślić należy dużą sprawność i dyscyplinę w trakcie przeprowadzania rozładunku i przeliczania żywności. Pragniemy wyrazić wdzięczność za zaangażowanie i pomoc. Zapraszamy również do dalszej współpracy.
Z ramienia Stowarzyszenia Sumina, akcję PEAD 2010 nadzoruje Koordynator Stowarzyszenia Tomasz Doleżych.

Opublikuj Post w social media:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy

Scroll Up
Zmień wielkość
Wysoki kontrast