Ruszył program PEAD 2010

Z wielką satysfakcją pragniemy poinformować, że ruszyła 3 edycja programu PEAD, realizowanego oczywiście przez Stowarzyszenie Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska
wespół ze Związkiem Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności, Ośrodkami Pomocy Społecznej z Jejkowic, Gaszowic i Lysek oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
W ramach tego programu, wzorem lat ubiegłych pozyskiwana jest żywność, która jest rozdzielana pomiędzy potrzebujących mieszkańców 3 wymienionych gmin. Zostali oni wytypowani wg kryteriów zamieszczonych w Ustawie o pomocy społecznej.
W odróżnieniu od poprzednich edycji, w tym roku pośród beneficjentów rozdzielana jest żywność z 20 rodzajów asortymentu a nie z 17 jak to było do tej pory. W sumie do osób potrzebujących za pośrednictwem Stowarzyszenia Sumina trafi niespełna 40 ton żywności. Zaś w przeliczeniu na pojedynczego beneficjenta, każdy otrzyma  ok. 70 kg żywności.
Do tej pory miały miejsce dwie dostawy. Od 16 i 22 czerwca do najbardziej potrzebujących trafiło w sumie ok. 12 ton żywności. Podkreślić należy dużą sprawność i dyscyplinę w trakcie przeprowadzania rozładunku i przeliczania żywności. Pragniemy wyrazić wdzięczność za zaangażowanie i pomoc. Zapraszamy również do dalszej współpracy.
Z ramienia Stowarzyszenia Sumina, akcję PEAD 2010 nadzoruje Koordynator Stowarzyszenia Tomasz Doleżych.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy