Rusza kolejna akcja Sprzątania Śląska. Nagrody czekają!

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły i przedszkola z terenu gmin: Gaszowice, Jejkowice i Lyski do udziału w kolejnej,  szóstej już edycji akcji ekologicznej –  „SPRZĄTAMY ŚLĄSKIE DROGI, ŁĄKI, POLA, RZEKI, LASY”, która będzie się odbywała w maju 2012 roku.
Wzorem poprzednich edycji, w tym roku również chcemy usunąć śmieci, odpadki i inne przejawy nieodpowiedzialnego zachowania, które zalegają na naszych polach, w rowach i lasach. Chcemy również zatroszczyć się o drzewa i krzewy, które zostały posadzone w pierwszych edycjach akcji.

Podstawowym celem akcji są jednak działania profilaktyczne i edukacyjne, za pomocą, których chcemy zadbać o wzrost świadomości ekologicznej wśród najmłodszych obywateli, dlatego proszę o rozpowszechnienie tej propozycji wśród nauczycieli i wychowawców w celu późniejszego licznego udziału w niej dzieci i młodzieży.
Chęć przystąpienia do akcji wraz z zapotrzebowaniem na worki i rękawice jednorazowe dla danej placówki można zgłaszać pocztą e-mail na adres biuro@sumina.pl,  albo telefonicznie pod nr 600 700 161 lub 606 304 142 w terminie do 25 kwietnia br. Proszę także o podanie osoby do kontaktu wraz z jej numerem telefonu. Osobie tej przekaże się worki rękawice oraz druki późniejszych sprawozdań z akcji.
Dla wszystkich placówek biorących udział w akcji, które dodatkowo wypełnią przekazany formularz sprawozdania i odeślą go do siedziby Stowarzyszenia w wyznaczonym terminie przewidziano nagrody (zestawy edukacyjne), które zostaną wręczone jak co roku podczas uroczystego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sumina na przełomie lutego i marca 2013 roku.

Zapraszam serdecznie

Adam Wawoczny

Przewodniczący Zarządu

Opublikuj Post w social media:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy

Scroll Up
Zmień wielkość
Wysoki kontrast