Rusza kolejna akcja Sprzątania Śląska. Nagrody czekają!

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły i przedszkola z terenu gmin: Gaszowice, Jejkowice i Lyski do udziału w kolejnej,  szóstej już edycji akcji ekologicznej –  „SPRZĄTAMY ŚLĄSKIE DROGI, ŁĄKI, POLA, RZEKI, LASY”, która będzie się odbywała w maju 2012 roku.
Wzorem poprzednich edycji, w tym roku również chcemy usunąć śmieci, odpadki i inne przejawy nieodpowiedzialnego zachowania, które zalegają na naszych polach, w rowach i lasach. Chcemy również zatroszczyć się o drzewa i krzewy, które zostały posadzone w pierwszych edycjach akcji.

Podstawowym celem akcji są jednak działania profilaktyczne i edukacyjne, za pomocą, których chcemy zadbać o wzrost świadomości ekologicznej wśród najmłodszych obywateli, dlatego proszę o rozpowszechnienie tej propozycji wśród nauczycieli i wychowawców w celu późniejszego licznego udziału w niej dzieci i młodzieży.
Chęć przystąpienia do akcji wraz z zapotrzebowaniem na worki i rękawice jednorazowe dla danej placówki można zgłaszać pocztą e-mail na adres biuro@sumina.pl,  albo telefonicznie pod nr 600 700 161 lub 606 304 142 w terminie do 25 kwietnia br. Proszę także o podanie osoby do kontaktu wraz z jej numerem telefonu. Osobie tej przekaże się worki rękawice oraz druki późniejszych sprawozdań z akcji.
Dla wszystkich placówek biorących udział w akcji, które dodatkowo wypełnią przekazany formularz sprawozdania i odeślą go do siedziby Stowarzyszenia w wyznaczonym terminie przewidziano nagrody (zestawy edukacyjne), które zostaną wręczone jak co roku podczas uroczystego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sumina na przełomie lutego i marca 2013 roku.

Zapraszam serdecznie

Adam Wawoczny

Przewodniczący Zarządu

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy