Rozdano nagrody NASZ SOLIDNY PARTNER 2013

15 marca 2013 roku w remizie OSP Sumina Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska zebrało się na swoim dorocznym sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Członków. Na początku minutą cieszy uczczono pamięć zmarłego Senatora RP Prof. Antoniego Motyczki wieloletniego przyjaciela, życzliwego człowieka i laureata nagrody Nasz Solidny Partner. Jak co roku na posiedzeniu podsumowano rok sprawozdawczy oraz przyjęto plan działań na kolejny rok. Podczas posiedzenia nastąpiła także zmiana członka zarządu, którym po rezygnacji Piotra Staronia wybrany został Tomasz Doleżych, dotychczasowy Koordynator Stowarzyszenia.

Zarząd przedstawił także propozycje wydarzeń turystycznych, kulturalnych oraz innych ważniejszych zaplanowanych na 2013 rok. Pośród najciekawszych niewątpliwie wymienia się: cykl wycieczek pieszych do odznaki Mała Korona Beskidów, w którym zaplanowano w sezonie 2013/2014 zdobycie 15 beskidzkich szczytów. W czerwcu odbędzie się coroczna trzydniowa wycieczka krajoznawcza oraz rajd rowerowy i biesiada przy ognisku. Na wrzesień zaplanowano wycieczkę do Warszawy do Sejmu RP oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, zaś w listopadzie zorganizuje się zabawę andrzejkową. W okresie ostatniego kwartału br. zostaną przeprowadzone przez ratownika medycznego rodzinne warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warto zaznaczyć że Stowarzyszenie dysponuje profesjonalnym sprzętem szkoleniowym i materiałami poglądowymi do tego rodzaju działań, które corocznie prowadzi się wśród setek dzieci i młodzieży powiatu rybnickiego. Szczegółowe informacje nt. tych i innych imprez można uzyskać e-mailowo.

Tradycyjnie już po części oficjalnej wszystkich członków Stowarzyszenia i gości, wśród których byli między innymi: Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Marcinkiewicz, Poseł na Sejm RP Henryk Siedlaczek oraz Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk, zaproszono do udziału w drugiej części spotkania,, podczas której jak co roku wręczono kolejne wyróżnienia NASZ SOLIDNY PARTNER. Od kilku lat Kapituła Nagrody składająca się z Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej przyznaje te wyróżnienia osobom, firmom i instytucjom, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju naszego Stowarzyszenia. W tym roku postanowiono o przyznaniu trzech wyróżnień NASZ SOLIDNY PARTNER, które prezes Stowarzyszenia przekazał dla: Przedszkola w Suminie, Zespołu Instrumentalno – Wokalnego ANIMUS z Ogniska Muzycznego z Raciborza prowadzonego pod kierunkiem Ewy Staroń oraz Firmie „EKO M.Golik, J.Konsek, J.Serwotka Sp.J” z Rybnika. Listy gratulacyjne oraz zestawy nagród wyróżnionym wręczył obecny na spotkaniu Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Marcinkiewicz.

Także już tradycją podczas tej dorocznej gali stało się wręczanie nagród placówkom wychowawczym i oświatowym za udział w akcji Sprzątanie Śląska. Wśród najbardziej zaangażowanych w tę proekologiczną działalność w 2012 roku były: Zespół Szkolno Przedszkolny w Adamowicach, Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi, Szkoła Podstawowa w Gaszowicach oraz Gimnazjum w Piecach, które łącznie zebrały ponad 5 tys. litrów odpadów oraz zadbały o posadzone kilka lat temu podczas podobnej akcji drzewka.
Podczas spotkania także Stowarzyszenie otrzymało nagrodę – ANIOŁA ŻYCZLIWOŚCI podarowanego przez Państwo Romanę i Macieja Kuźnik oraz nieobecnego tego dnia Bartosza Kuźnika, który jak wiadomo ponad 2 lata temu tracąc w wypadku kolejowym obie nogi przez dwa lata był beneficjentem pomocy udzielanej przez naszą organizację, której udało się zebrać prawie 150 tys. zł na nowoczesne protezy. Chwila wzruszenia i serdecznych podziękowań była doskonałą okazją do przedstawienia kolejnej niezwykle ważnej sprawy, a mianowicie pomocy Stowarzyszenia dla rodziny Emilki Cimięgi z Rydułtów, która cierpi nie mogąc się prawidłowo rozwijać bez kosztownego leczenia i rehabilitacji.
Atrakcją wieczoru był niewątpliwie występ nagrodzonego SOLIDNYM PARTNEREM zespołu ANIMUS, a potem już w pełni profesjonalnego zespołu SINGERS z doskonałymi wokalami młodych ale utytułóowanych wykonawców: Kingi, Justyny i Mateusza. Zespół prowadzony jest pod kierunkiem Katarzyny Brachaczek w ramach Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Gimnazjum w Piecach.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy