Rajd rowerowy 2014 – ZAPISY!

Serdecznie zapraszamy na Rajd Rowerowy „Kozłów – Magdalenka – Rudy – Sumina”. Poniżej plakat oraz regulamin:

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
w dniu 20 września 2014 r.
§1. Uczestnikiem rajdu może być osoba pełnoletnia przestrzegająca niniejszego regulaminu.
§2. Uczestnikiem może też być osoba niepełnoletnia jeżeli przynajmniej jeden z rodziców
inny prawny opiekunów jest uczestnikiem rajdu.
§3. W wycieczkach rowerowych ogólnodostępnych może brać udział każdy rowerzysta, który
w ustalonym terminie zapisze się na listę uczestników rajdu i uiści odpowiednią kwotę
wpisowego, a w dniu rajdu stawi się na miejsce zbiórki ze swoim rowerem oraz dokumentem
tożsamości (dzieci obowiązuje karta rowerowa).
§4. W rajdzie może brać udział rowerzysta, którego rower jest w prawidłowym stanie
technicznym i wyposażony w osprzęt rowerowy wymagany przepisami prawa o ruchu
drogowym.
§5. Każdy uczestnik rajdu dobrowolnie i we własnym zakresie ubezpiecza się od OC i NW.
§6. Każdy uczestnik rajdu odpowiada za wypadki powstałe w czasie trwania imprezy oraz za
szkody, które wyrządzi innym uczestnikom lub osobom postronnym.
§7. Każdy uczestnik rajdu podporządkowuje się wszystkim zasadom jakie będą obowiązywać
w trakcie trwania imprez.
§8. Każdy uczestnik rajdu będzie przestrzegał przepisów ruchu drogowego.
§9. Zaleca się aby rajdu byli wyposażeni w kaski chroniące głowy.
§10. Każdy uczestnik rajdu będzie służył pomocą i radą innym rowerzystom na trasie rajdu.
§11. Za rzeczy osobiste i sprzęt będący w użytkowaniu przez rowerzystów biorących udział
w rajdzie a zgubiony lub skradziony organizator nie ponosi odpowiedzialności.
§12. Osoba łamiąca regulamin może zostać wykluczona z rajdu przez organizatora w każdym
momencie jego trwania.
Organizator
Stowarzyszenie Sumina

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy