Rajd rowerowy 2014 – ZAPISY!

Serdecznie zapraszamy na Rajd Rowerowy “Kozłów – Magdalenka – Rudy – Sumina”. Poniżej plakat oraz regulamin:

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
w dniu 20 września 2014 r.
§1. Uczestnikiem rajdu może być osoba pełnoletnia przestrzegająca niniejszego regulaminu.
§2. Uczestnikiem może też być osoba niepełnoletnia jeżeli przynajmniej jeden z rodziców
inny prawny opiekunów jest uczestnikiem rajdu.
§3. W wycieczkach rowerowych ogólnodostępnych może brać udział każdy rowerzysta, który
w ustalonym terminie zapisze się na listę uczestników rajdu i uiści odpowiednią kwotę
wpisowego, a w dniu rajdu stawi się na miejsce zbiórki ze swoim rowerem oraz dokumentem
tożsamości (dzieci obowiązuje karta rowerowa).
§4. W rajdzie może brać udział rowerzysta, którego rower jest w prawidłowym stanie
technicznym i wyposażony w osprzęt rowerowy wymagany przepisami prawa o ruchu
drogowym.
§5. Każdy uczestnik rajdu dobrowolnie i we własnym zakresie ubezpiecza się od OC i NW.
§6. Każdy uczestnik rajdu odpowiada za wypadki powstałe w czasie trwania imprezy oraz za
szkody, które wyrządzi innym uczestnikom lub osobom postronnym.
§7. Każdy uczestnik rajdu podporządkowuje się wszystkim zasadom jakie będą obowiązywać
w trakcie trwania imprez.
§8. Każdy uczestnik rajdu będzie przestrzegał przepisów ruchu drogowego.
§9. Zaleca się aby rajdu byli wyposażeni w kaski chroniące głowy.
§10. Każdy uczestnik rajdu będzie służył pomocą i radą innym rowerzystom na trasie rajdu.
§11. Za rzeczy osobiste i sprzęt będący w użytkowaniu przez rowerzystów biorących udział
w rajdzie a zgubiony lub skradziony organizator nie ponosi odpowiedzialności.
§12. Osoba łamiąca regulamin może zostać wykluczona z rajdu przez organizatora w każdym
momencie jego trwania.
Organizator
Stowarzyszenie Sumina

Opublikuj Post w social media:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy

Scroll Up
Zmień wielkość
Wysoki kontrast