Projekty realizowane przez Stowarzyszenie SUMINA w 2013 roku

I. Zadanie finansowane przez Gminę Gaszowice w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja i prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno – Integracyjnej w Gaszowicach w 2013 roku”. Zadanie to realizowało w 2013 roku Stowarzyszenie SUMINA na rzecz Odnowy i rozwoju Górnego Śląska, które jest organem prowadzącym dla Świetlicy wraz z wszystkimi filiami.

 

Wartość całego zadania wyniosła 118.200,00 zł, z czego dotacja Gminy Gaszowice obejmowała kwotę 100.000,00 zł. Pozostały koszt stanowił wkład własny Stowarzyszenia SUMINA ( w tym praca wolontariuszy oraz wkład rzeczowy).

W ramach projektu zrealizowano:

1. 12 miesięcy zajęć świetlicowych w 5 filiach (Gaszowice, Piece, Szczerbice, Czernica, Łuków Śląski)

2. Liczne konkursy, wycieczki, akcje profilaktyczne

3. Spotkania w grupach integracyjnych i praca indywidualna z dziećmi

4. Zakup żywności

5. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć

6. Inne tzw. koszty utrzymania placówki

Projekt realizowano od 2 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska w ramach zadania publicznego pt. „Organizacja i prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno – Integracyjnej w Gaszowicach w 2013 roku” zleconego w drodze konkursu przez Gminę Gaszowice.

———————————————————————————————–

II. Zadanie współfinansowane przez Województwo Śląskie w ramach realizacji projektu pod nazwą „Spotkania z kulturą sprawdzonym sposobem na profilaktykę w Gminie Gaszowice”

Wartość całego zadania zamknęła się w kwocie 40.000,00 zł z czego z dotacji Województwa Ślaskiego 32.000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano:

1. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w tym liczne wycieczki, akcje profilaktyczne, warsztaty z udzielania p.pomocy przedmedycznej, spotkania z socjoterapeutą, noc filmową, spotkanie z Mikołajem, turnieje, programy z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej

2. Zakup żywności

3. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć

4. Inne tzw. koszty utrzymania placówki

Projekt realizowano od czerwca do 31 grudnia 2013 roku.

———————————————————————————————-

III. Zadanie współfinansowane przez Województwo Śląskie w ramach realizacji projektu pod nazwą „Warsztaty socjoterapeutyczne oraz programy profilaktyczne sposobem na budowanie kompetencji i dojrzałej postawy młodych ludzi”.

Wartość całego zadania zamknęła się w kwocie 20.000,00 zł z czego z dotacji Województwa Ślaskiego 16.000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano:

1. Warsztaty z pedagogiem – socjoterapeutą, program profilaktyczny Archipelag Skarbów dla młodzieży w wieku gimnazjalnym,  wycieczki, akcje profilaktyczne, programy z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej

2. Zakup żywności

3. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć

4. Inne tzw. koszty utrzymania placówki

Projekt realizowano od 1 września do 31 grudnia 2013 roku.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy