Projekty realizowane przez Stowarzyszenie SUMINA w 2013 roku

I. Zadanie finansowane przez Gminę Gaszowice w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą “Organizacja i prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno – Integracyjnej w Gaszowicach w 2013 roku”. Zadanie to realizowało w 2013 roku Stowarzyszenie SUMINA na rzecz Odnowy i rozwoju Górnego Śląska, które jest organem prowadzącym dla Świetlicy wraz z wszystkimi filiami.

 

Wartość całego zadania wyniosła 118.200,00 zł, z czego dotacja Gminy Gaszowice obejmowała kwotę 100.000,00 zł. Pozostały koszt stanowił wkład własny Stowarzyszenia SUMINA ( w tym praca wolontariuszy oraz wkład rzeczowy).

W ramach projektu zrealizowano:

1. 12 miesięcy zajęć świetlicowych w 5 filiach (Gaszowice, Piece, Szczerbice, Czernica, Łuków Śląski)

2. Liczne konkursy, wycieczki, akcje profilaktyczne

3. Spotkania w grupach integracyjnych i praca indywidualna z dziećmi

4. Zakup żywności

5. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć

6. Inne tzw. koszty utrzymania placówki

Projekt realizowano od 2 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska w ramach zadania publicznego pt. „Organizacja i prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno – Integracyjnej w Gaszowicach w 2013 roku” zleconego w drodze konkursu przez Gminę Gaszowice.

———————————————————————————————–

II. Zadanie współfinansowane przez Województwo Śląskie w ramach realizacji projektu pod nazwą “Spotkania z kulturą sprawdzonym sposobem na profilaktykę w Gminie Gaszowice”

Wartość całego zadania zamknęła się w kwocie 40.000,00 zł z czego z dotacji Województwa Ślaskiego 32.000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano:

1. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w tym liczne wycieczki, akcje profilaktyczne, warsztaty z udzielania p.pomocy przedmedycznej, spotkania z socjoterapeutą, noc filmową, spotkanie z Mikołajem, turnieje, programy z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej

2. Zakup żywności

3. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć

4. Inne tzw. koszty utrzymania placówki

Projekt realizowano od czerwca do 31 grudnia 2013 roku.

———————————————————————————————-

III. Zadanie współfinansowane przez Województwo Śląskie w ramach realizacji projektu pod nazwą “Warsztaty socjoterapeutyczne oraz programy profilaktyczne sposobem na budowanie kompetencji i dojrzałej postawy młodych ludzi”.

Wartość całego zadania zamknęła się w kwocie 20.000,00 zł z czego z dotacji Województwa Ślaskiego 16.000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano:

1. Warsztaty z pedagogiem – socjoterapeutą, program profilaktyczny Archipelag Skarbów dla młodzieży w wieku gimnazjalnym,  wycieczki, akcje profilaktyczne, programy z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej

2. Zakup żywności

3. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć

4. Inne tzw. koszty utrzymania placówki

Projekt realizowano od 1 września do 31 grudnia 2013 roku.

Opublikuj Post w social media:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy

Scroll Up
Zmień wielkość
Wysoki kontrast