Poświęcenie kaplicy

19 października 2008 r. przy słonecznej i ciepłej jak na te porę roku pogodzie cała społeczność Suminy oraz licznie zaproszeni goście zebrali się o godz. 12.30 przez nową, bo gruntownie przebudowaną Kaplicą pw. św. Jadwigi Śląskiej. Obiekt wznosi się u zbiegu ulicy Rybnickiej i Dworcowej.

(Foto – patrz GALERIA, do obejrzenia także na tablicy ogłoszeń, zamówienia odbitek u p. Sołtys)

Tego dnia uroczystości odpustowe połączone z poświęceniem kaplicy oraz odsłonięciem pamiątkowej tablicy poprowadził Proboszcz Parafii pw. św. Małgorzaty w Lyskach ks. Jan Włosek. Drugim kapłanem celebrującym uroczystość był ks. Krzysztof Muras, pochodzący właśnie z Suminy. Poczty sztandarowe, orkiestra dęta oraz tłumy ludzi sprawiły, że długo oczekiwane wydarzenie poświęcenia kaplicy było jeszcze bardziej wzniosłe i uroczyste. Na początku uroczystości pani Sołtys Maria Wawoczny przedstawiła Księdzu Proboszczowi kilka faktów związanych z budową kaplicy, wspomniała o wielu ludziach budujących tę lokalną świątynię oraz o ofiarodawcach, z których nie wszyscy doczekali tej podniosłej chwili. Następnie kaplicę symbolicznie przekazano Księdzu Proboszczowi, aby została ona włączona na stałe do dóbr kościelnych. Warto nadmienić, że obiekt jest oświetlony nocą stanowiąc widoczny także po zmroku symbol wiary Suminian.

Poniżej przedstawiamy treść wystąpienia Pani Sołtys.

Czcigodny Księże Proboszczu.

W obecności zaproszonych gości oraz wszystkich zgromadzonych tutaj wiernych jako Sołtys tej miejscowości zwracam się do Księdza w imieniu nas mieszkańców Suminy.
Jesteśmy spadkobiercami wielkiego i wzniosłego dzieła, które przekazały nam poprzednie pokolenia budując w tym miejscu na styku XIX i XX wieku Kaplicę, dla której jako patronkę obrano Św. Jadwigę Śląską.
Po ponad 100 latach obiekt będący świadkiem dwóch wojen światowych, a w dalszych latach także rozwoju gospodarczego i przemysłowego narażany był ciągle na niekorzystny wpływ tych wszystkich czynników, które powodowały jej uszkadzanie i niszczenie.
Nasze pokolenie stanęło przed wyzwaniem uszanowania i przedłużenia tradycji kultu Św. Jadwigi Śląskiej na naszej sumińskiej ziemi.
Świadomi tego obowiązku z początkiem 2007 roku rozpoczęliśmy starania o wydanie zezwolenia na gruntową przebudowę i remont naszej lokalnej Świątyni. Pod koniec roku 2007, tuż po zeszłorocznym Odpuście ruszyły pierwsze prace rozbiórkowe, a zaraz potem budowlane. Nowy obiekt w stanie surowym stanął jeszcze przed zakończeniem minionego roku. Kolejne prace kontynuowaliśmy od wiosny aż do dnia wczorajszego, żeby dziś w ten wielki dla nas dzień pochwalić się naszym wspólnym sukcesem.
Stowarzyszenie SUMINA na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska było pomysłodawcą, a następnie prawnym inwestorem zastępczym działającym w imieniu wszystkich mieszkańców Suminy. To z tej organizacji pochodzą architekci, którzy stworzyli projekt Kaplicy oraz inżynierowie kierujący całą budową. Zaś fundatorami byliśmy sami Drogi Księże Proboszczu.
Niektórzy z nas niestety nie doczekali tej chwili radości i dumy, ale my pamiętamy o nich, także w dzisiejszej modlitwie.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania Kaplicy składam gorące i z serca płynące podziękowania.
Pragnę też przy tej okazji poinformować, że mieszkańcy ofiarowali na ten zbożny cel w samej gotówce kwotę 26.130,00 zł, która gromadzona była w całości na koncie Stowarzyszenia. Na dzień wczorajszy dotychczasowe wydatki finansowe oszacowano na łączną sumę 26.059,61 zł. Ale to oczywiście nie jest koszt całkowity tej budowy, albowiem pojawiały się liczne mniejsze i większe darowizny rzeczowe, które wartościowo oszacowano na kolejne 25.000,00 złotych. Wielu spośród nas tu obecnych darowało także swój czas, umiejętności i wysiłek aby wznieść tę Kaplicę do samego krzyża górującego dziś na jej wieży.
Wszelkie szczegóły świadczące o dokonywanych wpłatach oraz finansowaniu inwestycji dostępne są do wglądu w Zarządzie Stowarzyszenia SUMINA. Każda ofiarowana złotówka ma swoje pokrycie w fakturach i rachunkach.
Jednocześnie chciałabym prosić Was wszystkich Drodzy Mieszkańcy o wsparcie kolejnego dzieła, a mianowicie gruntownego remontu betonowego Krzyża stojącego przed Wami, którego powstanie datuje się na 1900 rok. Wymaga on szybkiej interwencji konserwatorskiej. Zbiórka na ten cel zostanie przeprowadzona wiosną przyszłego roku. Znowu liczę na Wasze zrozumienie i pomoc. Szacowany koszt odnowy Krzyża to około 3 do 4 tysięcy złotych.
My mieszkańcy Suminy, mamy dzisiaj jeszcze inny powód do dumy. Wspólna praca i wysiłek przyniosły nam bowiem wzmocnienie naszych więzi międzyludzkich, dały poczucie solidarności i potrzeby życia we wspólnocie. Chcemy właśnie w tej wspólnocie odnowić nasze lokalne tradycje czuwania wraz ze Św. Jadwigą Śląską na modlitwach różańcowych i majowych, tak jak czynili to nasi przodkowie.
Już dzisiaj w trakcie uroczystych nieszporów odpustowych o godz. 16.00 rozpoczniemy tutaj naszą modlitwę różańcową, do której serdecznie zapraszamy całe rodziny. Niech ukoronowaniem naszych starań i potrzeb posiadania pięknej Kaplicy będzie zapewnienie o utrzymaniu jej w należytym i godnym stanie oraz modlitwa na chwałę Boga.
Razem z nami dzisiaj we wspólną modlitwę włącza się też nasz poprzedni Proboszcz Ksiądz Józef Krawczyk, któremu stan zdrowia nie pozwala na uczestnictwo w tej uroczystości, a który w intencji mieszkańców Suminy odprawił właśnie dziś Mszę Świętą. Także Ksiądz Tomasz Mandrysz pełniący posługę jako wikariusz w Parafii pw. Trójcy Świętej w Kochłowicach wspiera nas teraz swoją modlitwą.
Z tego miejsca i w tej chwili, w imieniu wszystkich wiernych z Suminy na Twoje ręce Czcigodny Duszpasterzu naszej Parafii składam i powierzam tę Kaplicę pw. Świętej Jadwigi Śląskiej, aby poprzez jej poświęcenie została ona włączona na stałe do dóbr kościelnych Parafii pw. Świętej Małgorzaty w Lyskach.
Proszę obecnych tutaj Kapłanów o poświęcenie tej Kaplicy oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej to dzieło, odczytanie zapisanych na niej słów, a następnie jej poświęcenie.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy