Pomoc dla niepełnosprawnych

Program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane i opisane dalej w programie adresowane są do uprawnionych osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier, które ograniczają ich społeczne i zawodowe funkcjonowanie . Z dofinansowania mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy