Pomoc dla niepełnosprawnych

Program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane i opisane dalej w programie adresowane są do uprawnionych osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier, które ograniczają ich społeczne i zawodowe funkcjonowanie . Z dofinansowania mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Opublikuj Post w social media:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy

Scroll Up
Zmień wielkość
Wysoki kontrast