Pomiar jakości powietrza w Suminie. Oddychamy trucizną!

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS przy pomocy przenośnego pyłomierza od tygodnia bada stężenia pyłu zawieszonego PM10. Jeden z pomiarów wykonano w Suminie.

Pyłomierz skonstruowali fizycy z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.Pomimo niewielkich rozmiarów jego pomiary są bardzo precyzyjne. Urządzenie jest własnością Krakowskiego Alarmu Smogowego, z którym rybnicki CRIS współpracuje w ramach prowadzonej przez siebie akcji „Wyjście Smoga”.

Średnia z porannego pomiaru (26 stycznia 2016 r.) dla pyłu zawieszonego PM10 wyniosła 109 µg/m3(mikrogramów na metr sześcienny). Pomiar trwał krótko i miał jedynie charakter pokazowy, ale mimo wszystko warto zwrócić uwagę, ze w tym samym czasie rybnicka stacja na ul. Borki odnotowała znacznie niższą średnią – tylko 35 µg/m3.

W miejscach, gdzie funkcjonują stacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska mieszkańcy na bieżąco mogą sprawdzać stan powietrza, by zdecydować chociażby czy spacer z dzieckiem to w danym momencie dobry pomysł. W Suminie takich dokładnych informacji niestety brakuje, a trudno zakładać, ze problem nie występuje. Wystarczy zdać się na zmysł powonienia lub spojrzeć na dymiące kominy, by stwierdzić, że z jakością powietrza nie jest najlepiej.

 

Emil Nagalewski

CRIS

 

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy