Podsumowanie akcji 1 % „Pomoc dla Bartka”

Zebraliśmy już ponad 142 557,71 zł

W ciągu całego 2011 roku, Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska wraz z rodziną Państwa Kuźników oraz wieloma zaangażowanymi podmiotami, prowadzi akcję pozyskiwania środków na wykonania zaopatrzenia ortopedycznego dla młodego Rybniczanina – Bartka Kuźnika.

Bartek uległ wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku, którego stracił obie nogi. Zarząd Stowarzyszenia Sumina, poruszony osobistą tragedią rodziny Kuźników, podjął właściwe uchwały i tym sposobem Stowarzyszenie Sumina, włączyło się w aktywną pomoc dla Bartka. Poza wpłatami od prywatnych osób, czy przekazywanymi środkami pochodzącymi z tytułu orzeczonych na rzecz Stowarzyszenia nawiązek i środków karnych, jednym z przejawów gromadzenia funduszy była akcja 1% za 2010 rok – Pomoc dla Bartka. Ludzie dobrej woli w odpowiednich rubrykach wpisywali w swoich zeznaniach podatkowych nr KRS Stowarzyszenia Sumina oraz hasło: „Pomoc dla Bartka”, wskazując tym samym szczegółowy cel, na jaki mają zostać przeznaczone środki. W ten sposób udało się zgromadzić niebagatelną kwotę 97 570,28 zł, która w całości jest przeznaczona na zakup protez i rehabilitację Bartka Kuźnika. Z tej puli środków, póki co wykorzystano kwotę 49,70 zł, która stanowi cząstkowy udział środków w jednym z etapów protezowania.

W tym miejscu warto również wspomnieć, że Stowarzyszenie Sumina dotychczas w ramach akcji pozyskało kwotę 142 557,71 zł. Środki już wykorzystane na dotychczas przeprowadzone etapy protezowania, to: 45 037,13 zł.Pozostałe do wykorzystania środki opiewają na kwotę: 97 520, 58 zł

Opublikuj Post w social media:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy

Scroll Up
Zmień wielkość
Wysoki kontrast