Podsumowanie akcji 1 % „Pomoc dla Bartka”

Zebraliśmy już ponad 142 557,71 zł

W ciągu całego 2011 roku, Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska wraz z rodziną Państwa Kuźników oraz wieloma zaangażowanymi podmiotami, prowadzi akcję pozyskiwania środków na wykonania zaopatrzenia ortopedycznego dla młodego Rybniczanina – Bartka Kuźnika.

Bartek uległ wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku, którego stracił obie nogi. Zarząd Stowarzyszenia Sumina, poruszony osobistą tragedią rodziny Kuźników, podjął właściwe uchwały i tym sposobem Stowarzyszenie Sumina, włączyło się w aktywną pomoc dla Bartka. Poza wpłatami od prywatnych osób, czy przekazywanymi środkami pochodzącymi z tytułu orzeczonych na rzecz Stowarzyszenia nawiązek i środków karnych, jednym z przejawów gromadzenia funduszy była akcja 1% za 2010 rok – Pomoc dla Bartka. Ludzie dobrej woli w odpowiednich rubrykach wpisywali w swoich zeznaniach podatkowych nr KRS Stowarzyszenia Sumina oraz hasło: „Pomoc dla Bartka”, wskazując tym samym szczegółowy cel, na jaki mają zostać przeznaczone środki. W ten sposób udało się zgromadzić niebagatelną kwotę 97 570,28 zł, która w całości jest przeznaczona na zakup protez i rehabilitację Bartka Kuźnika. Z tej puli środków, póki co wykorzystano kwotę 49,70 zł, która stanowi cząstkowy udział środków w jednym z etapów protezowania.

W tym miejscu warto również wspomnieć, że Stowarzyszenie Sumina dotychczas w ramach akcji pozyskało kwotę 142 557,71 zł. Środki już wykorzystane na dotychczas przeprowadzone etapy protezowania, to: 45 037,13 zł.Pozostałe do wykorzystania środki opiewają na kwotę: 97 520, 58 zł

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy