Dzień Śląski w Suminie

Dzień 2 grudnia br. w OSP Sumina przebiegał w typowo regionalnym nastroju. Odbywało sie to za sprawą zorganizowanego przez Stowarzyszenie SUMINA Dnia Śląskiego, który był podsumowaniem projektu „Ślązakiem być przez cały rok”.

Po oficjalnym przywitaniu przez Adama Wawocznego – prowadzącego imprezę, na początku zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne najmłodsi mieszkańcy Gminy Lyski. Grupa kilkunastu przedszkolaków z całej Gminy przez dwa miesiące brała udział w warsztatach tanecznych oraz wokalnych. dzieci pod okiem fachowego instruktora nabywały kunsztu kroków tańców śląskich oraz przyśpiewek w rodzimej gwarze. Dzieci prezentowały się w strojach regionalnych, które Stowarzyszenie SUMINA nabyło w ramach ubiegłorocznego konkursu DZIAŁAJ LOKALNIE VI.
Występy były wspaniałe. Aplauz uczestników nie miał końca. Wszystkie dzieci nagrodzono słodyczami zapraszając jednocześnie na kolejne występy. Warto nadmienić, że ta grupa wokalno-taneczna nosi równie śląską nazwę KARLIKI.

Tego dnia kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich, Koła Aktywnych Kobiet oraz Świetlicy Środowiskowej wraz z dziećmi, którzy brali udział w warsztatach kulinarnych miały okazję otrzymać pierwsze egzemplarze „Miniprzewodnika kulinarnego Gminy Lyski” z przepisami, które sami przygotowali i wypróbowali. KGW Dzimierz, KGW Bogunice, KGW Sumina, Koło Aktywnych Kobiet z Adamowic oraz Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi otrzymały markowe zestawy cennych i zawsze przydatnych noży kuchennych. Liderzy tych organizacji otrzymali także pamiątkowe zdjęcia wielkoformatowe obrazujące współpracę dzieci, młodzieży oraz dorosłych wokół przygotowania regionalnych potraw. Miniprzewodniki kulinarne przeznaczono dla szkół, bibliotek oraz lokalnych środowisk. Będą także wręczane przy okazji kolejnych imprez regionalnych.

Podczas uroczystości Dnia Śląskiego wręczono nagrody dla trzech gimnazjalistów z Lysek, którzy w ramach warsztatów z mowy śląskiej przystąpili do pisania dyktanda translate (dyktowanie po śląsku, a pisanie po polsku). Prawie bezbłędne teksty tych młodych ludzi świadczą o dużej wiedzy jaką popisali się wśród prawie wszystkich gimnazjalistów przystępujących do dyktanda. Laureatami dyktanda byli: I – Agata Krzykus, II – Martyna Waliczek, III – Sławomir Przybyła. Wszyscy otrzymali słodycze, pendrivy, zestawy słuchawkowe oraz nagrody książkowe.

Warsztaty śląskiej mowy polegały także na gromadzeniu przez dzieci i młodzież słówek w gwarze śląskiej wraz z ich tłumaczeniem. W efekcie tych prób znajomości gwary powstała kolejna broszura pt. „Kożdy Śloncok wjy”, w której zebrano wiedzę młodych ludzi o regionalnym słownictwie. Broszura została rozdana wśród uczestników oraz przeznaczona do przekazania dla bibliotek, szkół i UG Lyski.
Tego dnia nagrodzono przedstawicieli trzech najaktywniejszych szkół biorących udział w gromadzeniu słówek do minisłowniczka gwary śląskiej. Laureatami zostali: ZSP w Adamowicach, ZSP Zwonowicach i Gimnazjum w Lyskach. Dyrektorom tych placówek poza dyplomami przekazano odtwarzacze DVD i zestawy papierów ksero.

Dopełnieniem Dnia Śląskiego były przedstawienia lokalnych grup kabaretowo-teatralnych, które przygotowywały się do występów podczas poprzedzających je warsztatów.
Swoje przedstawienie po śląsku pt. „Kopciuszek” zaprezentowali trzej chłopcy z lyseckiej podstawówki nazywający siebie jako grupa DYNAMIT. Warsztat teatralny i zaangażowanie występujących sprawiło wiele radości oraz podziwu na twarzach prawie stupięćdziesięcioosobowej widowni.
Kolejny popis teatralnych umiejętności i obycia scenicznego dała grupa ze Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi odgrywająca przedstawienie „Romeo i Julia po śląsku”. Tym razem liczniejsza grupa przy specjalnej scenografii rymując kolejne wiersze parodiowała losy dwóch rodzin z Werony. Swoim występem wzbudzili owacje na stojąco.
Wisienką na torcie był występ grupy aktorów -pracowników szkoły w Raszczycach noszących nazwę „BELFRY”pod kierownictwem dyrektor Gizeli Capek. Cały zestaw bajek odgrywany w śląskiej gwarze i z „lekko” zmienionym scenariuszem przyciągnął uwagę wszystkich, a zwłaszcza najmłodszych, którzy skupieni do granic możliwości zalegli parkiet przed samą kurtyną. Starannie wykonane stroje, wiernie oddające grane przez siebie role takie jak: Jaś i Małgosia (czyli Hanys i Gryjta), smok, Szewczyk Dratewka, wilk, Czerwony Kapturek, Baba Jaga, krasnoludki oraz wiele innych pozwalały przenieść się w klimat bajkowego świata. Również owacja na stojąco czekała po występach grupy z Raszczyc.
Na zakończenie Adam Wawoczny wręczył występującym grupom nagrody rzeczowe. Dla Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi i grupy Belfry z Raszczyc były to kuchnie mikrofalowe, a dla chłopaków z ZSP Lyski indywidualne nagrody rzeczowe z pendrivami na czele.
Wszystkich uczestników oraz gości zaproszono na wspólny poczęstunek, podczas którego można było wymienić się doświadczeniami i wrażeniami z warsztatów oraz podsumowującej je imprezy oraz wykonać pamiątkowe zdjęcia.

Zadanie prowadzone przez  STOWARZYSZENIE SUMINA  NA  RZECZ  ODNOWY  I  ROZWOJU  GÓRNEGO  ŚLĄSKA w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu zadań związanych z promocją kultury, sztuki i tradycji regionalnych współfinansowane jest przez Gminę Lyski.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy