Debiut Karlików

26 stycznia br. na godzinę 10.00 w sali OSP Sumina zebrało się ponad 120 babć i dziadków, aby kolejny raz podziwiać występy artystyczne przygotowane specjalnie dla nich przez dzieci z Przedszkola w Suminie.
Tym razem impreza miała szczególny charakter, albowiem Stowarzyszenie SUMINA przygotowało na tę okazję 25 kompletów strojów ludowych dla przedszkolaków, które wykonano w ramach projektu pt. „My Ślązacy mali tacy” dofinansowanego przez FL Ramża, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce poprzez program DZIAŁAJ LOKALNIE.
W ramach projektu zakupiono materiały oraz elementy dekoracji regionalnych, zaś stroje uszyły jak zawsze gotowe do współpracy mamy i babcie przedszkolaków. Zajęciami z regionalizmów dla dzieci zajęła się Monika Cedziwoda, na co dzień nauczyciel w sumińskim przedszkolu, a jednocześnie Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lyskach. Na zajęciach dzieci poznawały tradycyjne śląskie tańce, przyśpiewki ludowe oraz oczywiście śląską gwarę.
Zdumieniu babć i dziadków nie było końca, kiedy ujrzeli oni swoje wnuczki i wnuków w tanecznym kroku Trojaka i „Nie chcę Cię”. Łza szczęścia kręciła się w oku słysząc śląskie pieśniczki „Dzieweczko ze Śląska”, „Karlik” i „Karolinka” w wykonaniu przedszkolaków. Maluchy zaprezentowały układ pt. „Gimnastyka poranna”. Było też przedstawienie jasełkowe oraz upominki dla ukochanych babć i dziadków. Maluchów do występów przygotowały  nauczycielki przedszkola: Dorota Chojnacka i Joanna Niewrzoł.
Słodki poczęstunek dla wszystkich także był wspólną zasługą Stowarzyszenia oraz Pań z obsługi przedszkola .
Po występie Monika Cedziwoda ogłosiła, nazwę folklorystycznego zespołu dziecięcego, który od tej pory nosi nazwę KARLIKI.Kolejne wspólne przedsięwzięcie edukacyjne Stowarzyszenia SUMINA oraz Przedszkola w Suminie jest przykładem ścisłej współpracy z placówkami oświatowymi nie tylko z terenu gminy Lyski. Poprzez realizację projektu „My Ślązacy mali tacy” udało się przekazać dzieciom zanikające często tradycje regionalne oraz szczególnie uwrażliwić je estetycznie dając do dyspozycji skrojone na nich wg przekazów literackich śląskie stroje.

Zajęcia z regionalizmów nadal będą się odbywały w sumińskiej placówce, zaś dzieci już zostały zaproszone do występów na scenie podczas obchodów 600-lecia Suminy w dniach 24-25 lipca br.
Wszystkim, którzy wzięli udział w projekcie serdecznie dziękuję i zapraszam do kolejnych działań.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy