Konkurs Grantowy

Przyznano dofinansowanie w ramach programu DZIAŁAJ LOKALNIE V przez Fundusz Lokalny RAMŻA z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w kwocie 4.500 zł.

Czas realizacji od 1 kwietnia do 30 września 2007 r.
Adresaci projektu Na terenie gminy Lyski od ponad 160 lat istnieje tradycja opieki społecznej kontynuowana obecnie przez Dom Pomocy Społecznej pw. św. Józefa w Lyskach. W placówce tej przebywa obecnie 138 pensjonariuszek średnio w wieku od 30 do 60 lat i starszych. Wszystkie osoby posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, szczególnie umysłowej. Fakt istnienia placówki jest dobrze znany społeczności lokalnej. Niektóre z pensjonariuszek uspołecznia się poprzez np. chodzenie do sklepu czy udział w mszach św. w pobliskim kościele. Także od czasu do czasu dzieci z przedszkola występują tam np. z Jasełkami. W odczuciu naszego stowarzyszenia nie ma jednak zaangażowania społeczności lokalnej w życie tych kobiet, bądź co bądź mieszkanek Lysek, które poprzez swoją chorobę są niejako odizolowane od większości społeczeństwa. Tak więc cała moda na tolerancję, akceptację, integrację pozostaje jedynie naukowym opracowaniem, które do tej pory nie miało miejsca na skalę jaką my chcielibyśmy wprowadzić.
Zależy nam na zaangażowaniu możliwie dużej grupy wolontariuszy – młodzieży oraz kobiet z KGW w Suminie jak też niektórych członków stowarzyszenia w celu wprowadzenia w życie tych jakże ważnych pojęć społecznych.
Chcielibyśmy zorganizować wspólne warsztaty plastyczne i teatralne połączone z wyjazdami w plenery oraz do teatrów zarówno na przedstawienia jak i na własne występy osób niepełnosprawnych. Chcemy zachęcić pensjonariuszki DPS do zainteresowania się sztuką w wydaniu regionalnym poprzez dopuszczenia ich do samego aktu tworzenia.
DPS w Lyskach jest jedyną tego typu placówką opiekuńczą w powiecie. Uważamy, że jest ogromne zapotrzebowanie społeczne na tego typu działania, zwłaszcza przy zaangażowaniu dzieci i młodzieży z tego środowiska. Uważamy, że obecnie panuje spory deficyt na prawdziwą integrację społeczną. Wartość pomocniczości przyniesie skutek wszystkim uczestnikom projektu, którzy naszym zdaniem nauczą się spoglądania w ludzkie niedoskonałości i sami wyniosą naukę, co w życiu jest tak naprawdę ważne.
Niestety bez aktywności i kreatywności środowiska zewnętrznego personel DPS borykający się ze sprawami codziennego funkcjonowania pensjonariuszek nie ma możliwości poradzenia sobie z dodatkowym tej skali przedsięwzięciem, którego korzyść społeczna wydaje się oczywista.

Celem projektu jest wprowadzenie w życie prawdziwej integracji społecznej z osobami niepełnosprawnymi, tolerancji, akceptacji, rozbudzenie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno drugiego człowieka i otaczającego go świata. Chcemy w sposób lokalny dotyczący naszej Gminy doprowadzić do skutecznego wprowadzenia niepełnosprawnych w nasze codzienne sprawy, aby oni poczuli się szanowani i potrzebni oraz aby realizatorzy dostrzegli w tych ludziach nie tylko wyalienowaną grupę wegetujących ludzi, którzy tak naprawdę niosą ze sobą ogromny bagaż doświadczeń i życiowych wartości.
Do działań zostaną zaangażowane członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Suminie w ilości ok. 20 osób, wolontariusze z 27 Drużyny Harcerskiej „Pogodne Serca” oraz uczestnicy zajęć Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi z filią w Suminie, a także członkowie naszego Stowarzyszenia. Łączna ilość realizatorów będzie odpowiadała liczebnie grupie kobiet niepełnosprawnych z DPS i oscyluje koło liczby 50 (czyli łącznie do 100 osób).
Podczas realizacji projektu przewidziano wstępną integrację w DPS, wspólne zapoznanie, wyjścia i spacery, ogniska integracyjne, warsztaty plastyczne – malowanie w plenerze w miejscowościach oddalonych od DPS do 20 km (głównie na łonie natury). Warsztaty te odbędą się w przy zaangażowaniu wolontariuszy i studentów kierunków artystycznych. Członkinie KGW w Suminie przygotują zajęcia z zakresu robótek ręcznych, przygotowywania potraw i ozdób. Zaangażują pensjonariuszki w zajęcia tańca ludowego oraz śpiewu (poprzez grupę folklorystyczną JUBILATKI), a także budowania scenografii pod realizację małych form teatralnych. Kolejna grupa wolontariuszy przygotuje proste scenariusze pojedynczych aktów oraz całe przedstawienia, zwłaszcza bajkowe, które po wstępnej obróbce zostaną wdrożone w życie. Planujemy odwiedzenie Teatru Amatorskiego siostry Wyrozumskiej w Cieszynie, gdzie obejrzy się sztukę teatralną wystawianą na deskach Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Aktorami tego teatru są całe wielopokoleniowe rodziny. W końcowym etapie zmagań teatralnych osoby niepełnosprawne zaprezentują się same przed sobą na deskach sceny OK „Zameczek” w Czernicy, a finalnie na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej.
Zajęcia będą się odbywały nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie realizacji całego projektu. Z przebiegu zajęć sporządzana będzie na bieżąco dokumentacja fotograficzna w celu późniejszej prezentacji multimedialnej oraz wykonania fotoreportażu i wystaw.

Głównym planowanym rezultatem projektu jest podniesienie świadomości społecznej wśród mieszkańców gminy Lyski poprzez bezpośredni kontakt z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Kolejnym rezultatem projektu ma być podniesienie kreatywności i aktywności społecznej, integracja społeczna łącząca nie tylko osoby pełnosprawne z niepełnosprawnymi ale i trzy pokolenia, od dzieci, przez ich rodziców i dziadków oraz rozbudzenie tolerancji i akceptacji wynikające z potrzeby społeczności lokalnej. Poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów z zakresu sztuk plastycznych i teatralnych oraz zajęć muzycznych i tzw. „czynności codziennych” uczestnicy projektu nawiążą ze sobą znajomość, która z naszego założenia będzie pielęgnowana i utrzymywana w kolejnych latach.
Na wstępie około 50 pensjonariuszek DPS w Lyskach skorzysta z różnych innowacyjnych form terapii zajęciowej. Pozwoli się tym osobom na wyzwolenia drzemiących w nich sił społecznych i zdolności artystycznych. Mniej więcej tyle samo osób zaangażowanych w realizację projektu pozna żyjących blisko siebie, a niestety osobno, nieznanych, bardzo ciekawych ludzi, których postawa i bagaż doświadczeń mają ubogacić samych realizatorów. Młodzież pozna tę tzw. trudną stronę życia ludzi, którzy zmagają się z ograniczeniami losu jakimi są np. choroby psychiczne lub odrzucenie społeczne. Doświadczenie kontaktu z takimi ludźmi uczy pokory, szacunku, tolerancji, akceptacji i empatii.
Pragniemy także zwrócić uwagę, szczególnie młodszym wolontariuszom, na wartość doświadczenia starszego człowieka, wartość cierpienia. Chcielibyśmy, aby wszystkie zaangażowane w projekt osoby dostrzegły odmienność człowieka chorego, która wcale nie musi prowadzić do wyobcowania tych ludzi.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy